مشاوره خانواده خوب در بهترین مرکز مشاوره تهران برای حفظ بنیان خانواده بسیار تلاش می کنند زیرا خانواده از اساسی ترین الگو های وجودی هر فرد را تشکیل می دهد. کلینیک روانشناسی انتخاب نو برای مشاوره خانواده در این مرکز از روانشناس خانم و روانشناس آقا استفاده می کند تا خانواده ها بر اساس نیاز خود و حساسیت اعضاء نسبت به جنسیت مشاور ، از مشاور مناسب خود استفاده کنند و به حل مشکلات و دریافت آموزشهای روانشناسی بپردازند. هر چند مشاور خوب در کلینیک روانشناسی بدون در نظر گرفتن حساسیت جنسی و طرفداری کردن از هر یک از اعضاء سعی می نماید تا به آنها کمک کند .

متخصص روانشناس خانواده برای کمک به خانواده از الگو های درمانی مختلفی بنا بر شرایط خانواده و نیاز آنها استفاده می کند . در این مطلب مراحل مشاوره خانواده خوب را ارائه خواهیم داد.

جلسه اول مشاوره خانواده در مرکز مشاوره جلسه مصاحبه یا به عبارت بهتر جلسه معرفی می باشد. افراد به عنوان مشکلات خود و دلیل مراجعه نزدروانشناس خانواده می پردازند و دکتر روانشناس خانواده به آنها کمک می کند تا به قطع مسائل جانبی به مشکل اصلی خود پی ببرند. دکتر مشاور خانواده با مدیریت زمانمشاوره به هر یک از افراد این فرصت را می دهد تا وضعیت خانواده را از دیدگاه خود بیان کنند و احساسات خود را بدون احساس خجالت بیان کنند . در جمع بندی جلسه اول ،متخصص مشاور خانواده تلاش می کند تا برای مراجعین خود احساس امید به حل مشکلات را ایجاد کند و تمریناتی برای آنها در نظر خواهد گرفت و بر اساس نیاز خانواده به آنها استفاده از جلسات فردی و گروهی را پیشنهاد می کند .


روانشناس خانواده خوب از نحوه صحبت کردن و مسائلی که توسط مراجعین مطرح می گردد به جایگاه اعضاء در خانواده پی خواهد برد و چنانچه نیاز به تغییر جایگاه در خانواده را احساس کند آن را در روند درمانی خانواده قرار می دهد. در مرحله بعدی مشاور خانواده خوب در بهترین کلینیک روانشناسی از مراجعین می خواهد تا خود و یکدیگر را تعریف نمایند تا نشان دهند چقدر نسبت به خود و دیگر اعضاء خانواده شناخت دارند و از احساسات و اهداف خود و دیگران آگاه هستند . بهترین مشاور خانواده بر این اعتقاد است ، کسانی که توانایی شناخت احساسات و نیاز خود را ندارند توانایی آگاهی نیاز دیگر اعضا را نیز نخواهند داشت.

متخصص مشاور خانواده در بهترین مراکز مشاوره به افراد برای دریافت بهتر احساس خود کمک خواهد کرد و چنانچه شناخت آنها نیاز به اصلاح داشته باشد آنها را در این امر یاری می نماید. این کار به افراد کمک می کند تا نه تنها نسبت به خود شناخت مناسب و اصلاح شده پیدا کنند، بلکه بتوانند نسبت به عواطف و احساسات یکدیگر نیز آگاهی مناسبی بیابند . دکتر روانشناس خانواده خوب در مرکز مشاوره خانواده از ایجاد درگیری کلامی و حس گناه در افراد جلوگیری می نماید وسلامت روانی خانواده را مد نظر قرار می دهد.

آموزش به اعضاء خانواده بخش مهمی در مشاوره را تشکیل می دهد . هر چند حضور یک متخصص روانشناس خانواده در کنار خانواده بسیار کارآمد می باشد اما ، خانواده ای می تواند آرامش بیشتری را تجربه کند که بتواند توانایی مدیریت بحران ها و حل مشکلات را خود آموزش ببیند تا در صورت ایجاد مشکلات مشابه ، خانواده دچار فروپاشی نگردد. شرکت در جلسه مشاوره و کارگاه های روانشناسی خانواده در این امر بسیار مفید می باشد و بهترین دکتر روانشناس در مرکز مشاوره انتخاب نو آن را به اعضاء خانواده پیشنهاد می دهد با امید آن که افراد بتوانند آرامش و امنیت را برای خود و دیگر اعضاء خانواده فراهم کنند.