برقراری ارتباط به شیوه ای موفقیت آمیز با دیگران نیازمند تمرین و اطلاعات می‌باشد. و عدم آگاهی از آن و عدم توجه به آن می‌تواند بسیار آسیب رسان باشد و روابط بین فردی ما را می‌تواند دشوار سازد و این خود باعث می‌شود که به سلامت روان و کسفیت زندگیمان تاثیر بگذارد . در حالت کلی می‌توان گفت که افراد به شیوه های مختلفی نظرات خود را بیان می‌کنند و به سخنان دیگران گوش می‌دهند. در ادامه با این شیوه ها آشنا می‌شوید و در می‌یابید که چگونه موثر ترین شیوه‌ی برقراری ارتباط در محیط های مختلف را داشته باشید. 

فرضیه های اشتباه در برقراری ارتباط چیست؟

برخی از موارد هستند که اگر بر اساس آن ها رفتار کنیم، اشتباه، سوءتفاهم و اختلال در روابط پیش می‌آید در ادامه به برخی از آن ها اشاره می‌کنیم.

    زود قضاوت کردن:

طبق مطالعات مشاوره روانشناسی خوب در این حالت، پیش از دانستن تمام حقایق مربوط به داستان، شما فکر می‌کنید می‌دانید که فردی چه خواهد گفت یا کاری به سرانجام می‌رشد یا نه. این فرضیه معمولا به چند روش آزاردهنده خود را آشکار می‌سازد. مانند تمام کردن حرف طرف مقابل، قطع کردن سخن پیش از این که پیام خود را به صورت کامل انتقال داده باشد، برگرفتن توجه خود به محض این که فردی که شما او را نمی‌پسندید، شروع به صحبت می‌کند. رد کردن ایده ای جدید بدون شنیدن منطق نهفته در آن. 

تمرکز بر نیت ها :

افراد نیت هایی دارند و اعمالی انجام می‌دهند، اما شما تنها می‌توانید اعمال آن ها را مشاهده کنید. با این حال، اغلب افراد بر اساس آن چه مشاهده می‌کنند فرضیه هایی درباره‌ی نیت های دیگران در ذهنشان شکل می‌گیرد و بیشتر اوقات فرض بر بدترین نیت هاست. تمرکز بر نیات به جای اعمال، گاهی موجب می‌شود اعمال بی اهمیت را به عنوان اعمالی مخرب و یا ناشی از سوء نیت تعبیر کنید. هنگامی که بر نیت های افراد تمرکز می‌شوید، اغلب بی‌دلیل نسبت به آن‌ها سوء ظن پیدا می‌کنید.

باور به این که شما از همه بهتر می‌دانید.

بر اساس مطالعات مشاوره پیش از ازدواج این باور باعث می‌شود که بدون این که نظر فردی را بدانید که عمل شما مستقیما بر او تاثیر می‌گذارد، به جای او عمل کنید و یا تصمیم بگیرید. این اعمال شامل گستره ای از تعهدات تا تغییرات می‌شود. در بیشتر اوقات، فردی که بیش از همه تحت تاثیر این تغییرات قرار می‌گیرد، پس از انجام آن‌ها از جریان آگاه می‌شود.

قالبی ساختن:

قالبی ساختن به این معناست که فرض کنید هر کسی از گروهی متفاوت با شماست خواه از نژادی قومی، جنسیتی، مذهبی و ..... مانند افراد دیگر آن گروه رفتار می‌کند و می اندیشد. مثلا فکر می‌کنید که تمامی مردان این طورند، همه‌ی زنان این کار را می‌کنند. چنین رفتاری اغلب دیگران را می رنجاند.

چگونه رابطه موثری برقرار سازیم؟

آگاه شدن از فرضیه های خود:

طبق نظر روانشناسان فرضیه و پیش داوری، بخش طبیعی از فرایند تفکر بشر است و باید از فرضیه های خود آگاه باشید تا بتوانید تعاملات موثری داشته باشید. چند توصیه که می‌تواند در این مسیر موثر باشد، عبارت انداز:

هر کس را فردی متمایز در نظر بگیرید.

سعی کنید هر فردی را که با آن ها در ارتباط هستید، به عنوان یک فرد بشناسید و در این صورت بهتر می‌توانید اطرافیان خود را درک کنید، بهتر می‌توانید با آن ها ارتباط برقرار کنید.

درست گوش کنید.

به طور کامل به سخنان دیگران گوش فرا دهید و پس از شنیدن حرف های آن‌ها، سوال کنید و مطمئن شوید که منظور آن ها را درست متوجه شده اید یا نه. در صورتی که چیزی بر خلاف افکار و عقاید خود می‌شنوید، از واکنش سریع با عباراتی منفی و یا مخالفت فوری بپرهیزید. و اطلاعات لازم و کافی را به دست بیاورید.

امور را تعمیم ندهید.

تعمیم دادن، اغلب موجب گفته‌های غالبی درباره‌ی دیگران می‌شود. با کسب تجربه ای نا چیز درباره‌ی عده کمی از مردم و سعی در جلوه دادن آن تجربیات محدود به عنوان حقایق مسلم، تفاوت های فردی عمیق آدم ها را نادیده می‌گیرید. به جای تعمیم دادن کلی نظرات خود، آن‌ها را به تجربیات شخصی خود ربط دهید و تنها در موارد مرتبط، آن ‌ها را به کار بگیرید.

ابتدا ارتباط بر قرار کنید، بعد عمل کنید.

طبق نظر مشاوران بهترین مراکز مشاوره از آن جا که بخش زیادی از هر کاری ، نیازمند مشارکت و همکاری با دیگران است، پیش از انجام هر عملی، ابتدا با افرادی که در آن مشارکت دارند گفتگو کرده و اطمینان حاصل کنید که همه در مورد امری خاص توافق نظر دارند. هر چقدر که نیت خوبی داشته باشید، اگر ابتدا با افراد درست مشورت نکنید، اغلب آن‌ها رنجیده خاطر می‌شوند.

امن ترین فرضیه هنگامی که با دیگران کار می‌کنید این است که فرض می‌کنید آن‌ها نیت خیری دارند. سعی کنید که اعمال و عقاید دیگران را همانگونه که هستند مشاهده کنید و با آن‌ها مواجه شوید.