کسی نیست که در زندگی به دنبال احساس رضایت نباشد با این وجود در زندگی ما نارضایتی همه گیر شده است و حکایت زندگی بسیاری از ما انسان ها این است که به هر چه دست پیدا کنیم و هر اندازه پس انداز کنیم و هر میزان که برکت در زندگی داشته باشیم این خمه هرگز کافی نیستند و هر موقع خواسته ای را که رفع می کنیم به دنبال آن خواسته دیگری خود را نشان می دهد و به همین دلیل است که نباید با آن ها به دنبال رضایت باشیم بلکه رضایت از جای دیگری نشات می گیرد که آن هم درون خودمان است هر اندازه که بکوشیم و وجود میزان زیادی از دارایی و قدرت و عاتبار اجتماعی احساس رضایت را برای طولانی مدت در ما ایجاد نمی کند بلکه برای مدت کوتاهی ممکن است این حس را برای ما به همراه داشته باشد اما دائمی نیست. حفظ احساس رضایت دشوار است و جامعه به ما طوری یاد داده است که هماره در بیرون از خ.دمان به دنبال ایجاد احساس رضایت هستیم و به هر چیزی بیرون از خودمان ارزش قائلیم و می خواهیم با آن ها احساس رضایت را در خود ایجاد کنیم و همواره با عبارت بعد از این که زندگی خود را سپری می کنیم برای مثال می گوییم بعد از این که ازدواج کنم احساس رضایت خواهم داشت و .... 

فرافکنی یکی از دلایل سردرگمی و آشفتگی:

طبق نظر مشاور خوب فرافکنی علت سردرگمی زندگی انسان هاست و فرافکنی به معنای خطای نسبت دادن یک جنبه از زندگی به کسی یا چیزی بیرون از خود است. زمانی که فرافکنی می کنیم دیگر ناچار به پذیرش مسئولیت نیستیم و با بخش تکذیب شده ی خود قدرت شاد یا غمگین کردن مان را به دیگران می بخشیم و آن گاه شخص یا وضعیتی را تحسین کرده یا از ان شکایت می کنیم ولی این در حالی است که در واقع به بخش ناخودآگاه و درونی خود واکنش نشان می دهیم. فرافکنی دنیا را به جایگزین چهره ناشناخته خود ما تبدیل می کند و ویژگی ها و احساسات متعلق به خودمان را در بردارد گه وجودشان را انکار می کنیم اما آن ها را به راحتی در دیگران می بینیم. هر کسی خصوصیات منفی نظیر تنبلی، حرص، حسادت، غبطه، توطئه چینی، ترسویی و ترس را به دیگران فرافکنی می کند و ما این ویژگی ها را در اطرافیانمان می بینیم اما در خودمان نمی بینیم خصوصیات که ما به آن ها توجه نکردیم و یا ویژگی هایی که در ما رشد نکرده اند و غیر قابل پذیرش هستند از بی نمی روند بلکه در گوشه های تاریک شخصیت ما مانند سایه جمع می شوند و در آن جا ذخیره می شوند و در زمان مناسب منفجر می شوند. و زمانی که به اندازه کافی پنهان مانده اند ب صورت فرافکنی خود را نشان می دهد. 

با فرافکنی چه اتفاقی می افتد؟

زمانی که فرافکنی فعال است واکنش ما احساساتی ، بی اختیار و از روی سهمی است که به واقعیت موضوع می بخشیم و واقعیت ها را آنگونه که واقعا هستند نمی توانیم ببینیم. 

عشق شیدایی چیست؟

بر اساس مطالعات مراکز روانشناسی ازدواج اکثر افراد عاشق شدن را تجربه کرده اند و احساس گرم شیدایی که ما را از زمین جدا می کند و پیوسته به معشوق فکر می کنیم و هرگز زمانی که با او می گذرانیم برایمان کافی نیست و فکر می کنیم که هیچ خطایی از او سر نخواهد زد. ای عاشقی نوع خاصی از فرافکنی را در بر دارد که ا امیدی زیادی را برای مردم ممکن است به همراه داشته باشد. ما می دانیم که با گذشت زمان شت عاشقی تغییر می کند و کمتر می شود و بعد می بیید که طرف مقابلتان عیب های اساسی دارد و بسیاری از زوج ها با کمتر شدن عشق روز اول احساس می کنند که اشتباه کرده اند و در واقع در چنین شرایطی ما توانایی خود برای کامل بودن را به شخص دیگری فرافکنی می کنیم. در واقع می توان گفت که برای احساس رضایت نباید بیرون از خودمان به دنبالش باشم و بلکه رضایت از درون خودمان است. 

برای داشتن احساس رضایت نباید چیزی بیشتر یا کمتر از خودمان باشیم. این نکته را فراموش نکنید که ما زمانی می توانیم موفق باشیم و احساس رضایت داشته باشیم که درگیر با آنچه فراتر از خودمان است نشویم یعنی غرور، کمال گرایی و خودخواهی و تکبر و هر چیز کاذب دیگر نداشته باشیم از طرفی نباید با اهمال کاری و نبود اعتماد به نفس و ارزش ندادن به خود چیزی کمتر از آن چه که هستیم باشیم. در هر دو حالت ما مشکلات زیادی را تجربه خواهیم کرد از این رو بباید تلاش کنیم که خود واقعی مان باشیم.

احساس رضایت فقط به دست آورن آن چه که می خواهیم نیست بلکه خواستن آن چه به دست می آوریم نیز می باشد. احساس رضایت چیزی نیست که بتوان به صورت کالای مصرفی به آن رسید بلکه می توان بیدار شد و موهبت های آن را دریافت .

ما زمانی احساس رضایت خواهیم داشت که در لحظه و اکنون زندگی کنیم و هر آن چه هست را بپذیریم و در واقع احساس رضایت از پذیرش واقعیت آن گونه که هست بر می خیزد و احترام گذاشتن به آن چه که هست می تواند ما را از بسیاری مسائل راحت کند.  زندگی همیشه همانگونه که ما دوست داریم پیش نمی رود و در این شرایط می توانیم به جای پس زدن و جنگیدن با آن، آن ها را بپذیریم و تایید کنیم و در این صورت است که خودتان آرامش را تجربه خواهید کرد. البته فراموش نکنید که پذیرش نیازمند آموزش و یادگیری است و بهتر است که برای ایجاد آن در زندگی تان از افراد متخصص در این زمینه کمک بگیرید و احساس رضایت را در زندگی تان تجربه کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر با مرکز مشاوره در ارتباط باشید.