زندگی مشترک پر از مشکلات و چالش هایی است که هر فردی در هر دوره ممکن است تجربه کند و رابطه را با کمبودهایی مواجه کند. یعنی اگر زوجین نتوانند این مشکلات را مدیریت کنند و در زمان خود حل کنند رابطه دچار افت خواهد شد و در واقع سردی زناشویی اتفاق خواهد افتاد. اگر که در این مرحله گرفتار شده اید راه هایی که در ادامه ذکر می کنیم می تواند به شما در بازسازی رابطه تان کمک کند. 

مهارت خوداظهاری

توانایی بیان احساسات و درخواست آنچه در رابطه می خواهید  و به آن نیاز دارید. شناخت و استدلال احساسات و خواسته های خود، مهارتی با ارزش است. در زوجهای موفق هر دو فرد تمایل دارند قانع کننده و دارای قوه استدلال باشند. آنها به جای اینکه انتظار داشته باشند شریک زندگیشان ذهن آنها را بخواند، احساسات خود را به اشتراک می  گذارند و خواسته هایشان را واضح و مستقیم بیان می کنند.  و مسئولیت پیام های خودشان را به عهده می گیرند و همچنین در بیان درخواست ها ،  احساسات و استدلال خود به صورت سازنده مثبت و محترمانه رفتار می کنند و از واژگان مناسب مانند «لطفاً» و «متشکرم» استفاده می کنند.

 

مهارت گوش دادن فعال 

مشاور مرکز روانشناسی تاکید می کند گوش دادن فعال توانایی و مهارتی است که شما از طریق بازگویی و بیان دوباره پیام همسرتان به او اجازه می دهید متوجه شود که شما مفهوم پیامش را کامل درک کرده اید ارتباطات خوب وابسته به گوش دادن با دقت به شخصی دیگر است. گوش دادن فعال مستلزم گوش دادن بدون وقفه و سپس تعبیر آنچه شنیده اید است. تایید گرفتن در مورد درک محتوا و احساسات فرد مقابل نیز گزینه مهمی در فرآیند گوش دادن است. هنگامی که مطمئن باشید همسرتان احساس و افکار شما را می داند و می پذیرد (خوداظهاری) و وقتی می دانید که شنیده و درک می شوید (گوش دادن فعال) صمیمیت بین شما افزایش می یابد این دو مهارت ارتباطی به شما کمک می کند به هم نزدیک تر شوید.

 

 ایجاد لیست دلخواه

طبق نظر روانشناس ازدواج در این تمرین هر یک از زوجین به طور جداگانه یک لیست دلخواه از چیزهایی که می خواهند در رابطه شان بیشتر یا کمتر شود را بیان می کنند. و سپس به نوبت لیست خود را به اشتراک می گذارند. مهارت مورد نیاز برای این تمرین خوداظهاری توانایی بیان احساسات و درخواست آن چه در رابطه می خواهید و همچنین گوش دادن فعال مهارتی که این امکان را به شریک زندگی تان دهد تا بداند شما متوجه او هستید و پیامش را به خوبی دریافت کرده اید.در این تمرین زمانی که لیست خود را با همسرتان به اشتراک می گذارید مهارت خوداظهاری خود را نیز تمرین می کنید.  فراموش نکنید که ازدواج یک ورزش تیمی است. شما یا با هم برنده می شوید یا با هم خواهید باخت.

  مکالمه و ستایش روزانه

مرکز روانشناسی در مطالعات خود اشاره می کند که مکالمه روزانه گفت وگوی روزانه تلاشی عمدی است تا به جای بحث در مورد فعالیت های روزانه در مورد رابطه تان صحبت کنید. تمرکز این‌گفت و گو باید روی احساسات شما در مورد یکدیگر و زندگی مشترکتان باشد .مشاور می گوید ستایش روزانه کمک می کند روی موارد مثبت یکدیگر تمرکز کنید. هر روز حداقل یک نکته مثبت و یک تعریف واقعی از شریک زندگی خود بیان کنید. این تعریف ها می تواند به صورت کلی باشد مانند امروز ساعات خوشی را با تو گذراندم و …

مهارتهای ارتباطی برای افزایش صمیمیت

هنگام صحبت کردن به همسر خود توجه کنید موبایلتان و تلویزیون را خاموش کنید و تماس چشمی برقرار کنید سعی کنید که روی مطالعات روانشناس ازدواج بر این موضوع اشتره دارد که نکات مثبت یکدیگر تمرکز کنید و اغلب از یکدیگر ستایش کنید. افکار و احساسات و نیازهای خود را به اشتراک بگذارید یک راه خوب برای خوداظهاری بدون انتقاد این است که به جای ضمیر «تو» از ضمیر «من» استفاده کنید. برای مثال من نگران می شوم وقتی اجازه نمی دهی بفهمم که چرا دیر کرده های به جای اینکه تو همیشه دیر میای.  از انتقاد اجتناب کنید و اگر ناگزیر به انتقاد هستید تعادل را با ذکر حداقل یک نکته مثبت برقرار کنید.  و به جای قضاوت کردن گوش کرده و درک کنید. از گوش دادن فعال استفاده کنید. قبل از هرگونه پاسخ و بازخوردی، صحبت همسرتان را خلاصه کرده و به او بازگردانید تا منظور او را کامل درک کنید از سرزنش کردن بپرهیزید و با یکدیگر راه حلی برای مشکل پیدا کنید و مهارت حل مسئله را یاد بگیرید و با مواجه شدن مشکل از ان استفاده کنید. اگر قادر به حل مسائل نیستید قبل از اینکه مسائل جدید پدیدار شود از مشاور کمک بگیرید و به این منظور با مرکز روانشناسی در ارتباط باشید.