نوروفیدبک امروزه یاری رسان قوی به روانشناسان است، در یک کلینیک روانشناسی خوب معمولا حتما از یاری و پرداخت های نورو فیدبک استفاده می کنند. در بسیادی از موارد نوروفیدبک به کمک مشاور کودک و نوجوان و روانشناس فردی برای بهتر کردن عملکرد مغزی افراد می آید.
روانشناس با استفاده از نروفیدبک کارکرد امواج مغز را مورد برسی قرار می دهند و می توانند امواج نادیدنی مغز را به صورت منظم و معنا دار ثبت کنند. وقتی فرد برای مشکلاتی چون استرس، وسواس، اضطراب و دیگر مشکلات ذهنی به مرکز مشاوره انتخاب نو مراجعه می کند، مشاور با توجه به نیاز افراد آنها را به دکتر نوروفیدبک ارجاع می دهند.
در جلسات نوروفیدبک ، مشاور ابتدا وضعیت کلی فرد را برسی می کند سپس با استفاده از صحبت کردن، تصاویر و دیگر روش ها قسمت های مختلف مغز را تحریک نموده و امواج موجود در مغز را به صورت نمودار قابل درک در می آورد. وقتی دکتر روانشناس ، بتواند برسی معنا داری بر روی کارکرد مغز داشته باشد می تواند با تمرین و تکرار ، قسمت هایی را که کارکرد کمتری دارند را آموزش دهند تا بهتر عمل کنند.
این توانایی کمک بسیار زیادی به مشاوران می کند، امروزه نوروفیدبک شهرت جهانی دارد و در بزرگ ترین مراکز درمانی اروپا و امریکا برای کنترل امواج مغز استفاده می شود. نوروفیدبک یکی از بی خطر ترین روشهای درمانی دنیاست که بسیار پر طرفدار است.

 

روانشناسان در مرکز مشاوره چگونه با کمک نوروفیدبک توانمندی های ذهنی را افزایش می هند؟


علاوه بر این ها راه یافتن نوروفیدبک به مراکز مشاوره و روانشناسی باعث کمک شایانی به دریافت اختلالات ذهنی افرادی می کند که نشانه های واضح و روشنی بروز نمی دهند کرده است.
یکی از این کمک ها به کودکانی است که عملکرد ذهنیشان، آنها را در گروه کودکان عقب مانده قرار نمی دهد ولی دارای ذهنی توانا و آموزش دیده نیستند، مشاور نوروفیدبک با استفاده از تکنیک ها و برسی مداوم به این کودکان کمک شایانی می کنند.
روانشناسان نوروفیدبک ، امواج مغزی را اندازه گیری می کنند و واکنش های فیزیولوژی مغز را که در سطح ناخودآکاه می باشد و از طریق نوروفیدبک به آن دسترسی پیدا نموده آموزش می دهد تا عملکرد بهتری داشته باشد و باعث رشد و پیشرفت فرد در حیطه های مختلف می شود.
معمولا تداوم در جلسات نوروفیدبک بسیار با اهمیت است و یک مرکز مشاوره خوب مرکزی است که برنامه دقیق و منظمی برای رسیدن به هدف دنبال می کند و با برسی های پی در پی امواج مغزی و تغییرات آن فرد را یاری می نمایند.