متوجه شدن به این موضوع که یکی از والدینتان به دیگری خیانت می کند بسیار دردناک است ، و این موضوع حتی می تواند رابطه ی شما با آن ها را دچار مشکل کند . و ممکن است که از دست آن ها عصبانی شوید و یا احساس کنید که با آن ها صمیمی نیستید . ولی با همه ی این موارد آن ها هنوز والدین شما هستند و می توانید که رابطه تان را با آن ها حفظ کنید . باید توانایی سازگاری با شرایط و احساساتتان را داشته باشید و با والدینتان صحبت کنید . در ادامه به فعالیت هایی که می تواند شرایط مناسب را برای بچه ها فراهم سازد را بیان می کنیم .

کنار آمدن با احساسات :

در قدم اول باید احساساتی که در این شرایط دارید را بشناسید و آن ها را قبول کنید و نگذارید که خشم و عصبانیت شما را از پا در بیاورد زیرا شرایط را بد تر خواهد کرد . صحبت کردن با فردی بی طرف می تواند به شما در جهت قبول کردن احساساتتان کمک کند .

به مشاور رجوع کنید .

همانطور که گفتیم در چنین شرایطی شما دچار احساسات خشم و نفرت می شوید . زمانی که با بهترین روانشناسان خانواده در ارتباط باشید می توانید از دید متفاوتی به موضوع نگاه کنید که متوجه آن نبودید . این فرد والدین شما را به خاطر این موضوع سرزنش و یا انتقاد و قضاوت نخواهد کرد و به شکل علمی و درمانی آن را تحلیل خواهد کرد .

یادداشت کردن احساسات :

نوشتن می تواند راه بسیار خوبی برای تخلیه ی استرس شما باشد . قرار نیست که کسی آن ها را بخواند و مطلع شود . نوشتن می تواند به شما کمک کند تا بتوانید با والدین خود به صورت منطقی و صحیحی صحبت کنید .

نتیجه گیری زود هنگام ممنوع .

طبق نظر بهترین مشاوران قبل ازدواج شما نمی توانید جای پدر و مادرتان باشید که خیانت کرده است . از آن جایی که ازدواج مسئله ای مهم و چالش بر انگیز است و هر دو طرف در موفقیت و عدم موفقیت آن شریک هستند و نباید یک طرفه قضاوت کرد . شاید مساولی وجود داشته باشد که شما از آن ها با خبر نیستید و زمانی که نتیجه گیری سریع داشته باشید نمی توانید رابطه ی سالمی را با والدین خود ایجاد کنید .

جاسوسی نکنید.

ممکن است به این فکر کنید که مدارکی را علیه والدینی که خیانت کرده اند جمع آوری کنید و به نوعی جاسوسی کنید اما باید بدانید که این مسئله ی والدینتان است و به هیچ وجه نباید در این موضوع دخالت کنید و باید با این وسوسه ی خود مقابله کنید و منطقی تر فکر کنید .

 رسیدگی به خواهر و یا برادرتان :

بر اساس گفته ی روانشناس نوجوان ایرانی اگر که خواهر و یا برادری دارید و از این موضوع خبر دار است حتما جویای حال او شوید و ارتباط خود را قطع نکنید .

ترمیم رابطه با والدینتان :

نباید محبت های والدین خود را فراموش کنید درست است که با این مسئله اعتبار او در پیش شما خدشه دار شده است اما احترام را فراموش نکنید و بدانید که او هنوز والد شما است . به هر دوی آن ها محبت کرده و از هر دوی آن ها حمایت کنید . این دوران برای هر دوی آن ها بسیار سردرگم کننده و سخت است و این که هنوز بدانند شما دوستشان دارید ، باعث می شود که وضعیت بهتری را داشته باشند . نباید در هر مسئله ای این موضوع را مطرح کنید دچار مشاجره شوید و باید به فکر ترمیم رابطه تان با آن ها باشید .البته باید گفت که نمی توان خیانت را نادیده گرفت ولی نباید از آن به عنوان فرصت استفاده کرد .

به زندگی خود توجه کنید .

با این که خیانت به عنوان تهدیدی برای فروپاشی خانواده است ولی زندگی خودتان در جریان است و نباید به خاطر این مسئله خودتان را فراموش کنید . خودتان را درگیر موضوع خیانت نکنید ولی جانب گیری هم نکنید . این موضوع روی شما تاثیر زیادی خواهد گذاشت اما شما نباید دخالت کنید و حتی می توانید برای ترمیم رابطه تان با پدر و مادرتان از آن ها کمک بخواهید و احساسات خود را بیان کنید و نباید طرف یکی از آن را بگیرید و با او همدردی کنید ولی با دیگری نه . انجام این کار شاید دشوار باشد ولی ازدواج مسئله ای دو نفره است و نباید یک طرفه قضاوت و یا دخالت کرد .

طبق نظر مشاوران مراکز مشاوره خوب تهران زمانی که می خواهید با آن ها صحبت کنید رباره ی ناراحتی هایتان شروع کنید نه عصبانیت و خشم را و همچنین او را متهم نکنید شاید او متوجه نشده باشد که این موضوه می تواند شما را نیز ناراحت کند . در این مواقع حفظ آرامش کار دشواری است ولی سعی کنید که آرام باشید و داد وبیداد نکنید و با عصبانیت و قضاوت برخورد نکنید با رعایت این موارد می توانید گفت و گوی کار آمدی را داشته باشید .