نگرانی از موفق نشدن ، تشویش و دلشوره از ناتوانی در خواندن درس ها و اضطراب و ترس از به موقع تمام نشدن درس هایی که جزو موارد آزمون هستند و این سه در حالت کلی جریان های فکری هستند که ممکن است در ذهن هر شخصی موج بزند . زمانی که نوجوان ها درباره ی کنکور فکر می کنند بسیاری از موارد مثبت و منفی را به همراه دارند . زمانی که افکار نگران کننده به فرد غلبه کنند ، ذهن را از کار می اندازد و به خاطر تکرار کردن آن جزء عادت می شود و زمانی که می خواهید مطالعه را شروع کنید نگرانی های مختلف سراغتان می آید و شما را از برنامه هایتان باز می دارد . 

نگرانی چیست ؟

تحقیقات مرکز مشاوره کنکور نشان می دهد که به جز آن عده ای که دچار نگرانی مزمن همراه با یک بیماری روانی خاص هستند ، افکار نگران کننده در هنگام انجام یک تکلیف ، بیش از هر وقت دیگر احساس می شود .  دادن امتحان ، ایراد سخنرانی ، اجرای موسیقی و یا هر فعالیتی در برابر جمع می تواند نگرانی را بیشتر کند . طبق مطالعات مشاوره خصوصی در چنین شرایطی یک بار دیگر با خود مواجه می شویم و انتظارمان با خود به حداکثر می رسد و می خواهیم حال که امکانی دست داده ، بهترین عملکرد را داشته باشیم . 

افراد نگران معمولا گرایش دارند توجه خود را به مشغولیت های ذهنی منفی معطوف کنند . اموری که به عملکرد کنونی و پیامد های شکست احتمالی آن مربوط است . اضطراب امتحان ، از بارز ترین موقعیت های ایجاد نگرانی است . افکار نگران کننده چیزی نیست که برای مردم موفق نا آشنا باشد . هر یکی از ما ممکن است در مراحل مختلف زندگی نگرانی های متفاوتی داشته باشیم و در همان حال با رجوع به سوابق و تجارب خود ، از پس هر یک از نگرانی ها بر آییم . در این شکل این نگرانی یک عادت نیست . افرادی که نگرانی های کمتری را تجربه می کنند قادر هستند به شکل های گوناگون ، افکار نا خواسته را نادیده بگیرند یا کنترل کنند اما افراد در نگرانی های حرفه ای ، برای نادیده گرفتن افکار منفی یا کنترل نگرانی ها ، با مشکلات بسیار زیادی رو به رو هستند . ذهن فرد نگران هنگام متمرکز شدن بر یک تکلیف خاص ، به شدت مورد هجوم افکار مزاحم قرار می گیرد و باعث کاهش دقت و توجه و در نتیجه کاهش عملکردش می شود . 

دکتر روانشناس آنلاین بیان می کند که در نگرانی چگونگی کنار آمدن شخص با افکار مزاحم اهمیت دارد . نگرانی یک پدیده عمومی است و مردم به طور روزمره ، افکار مزاحم را به صورت فکر ، تصور یا خیالبافی تجربه می کنند اما روش های برخورد متفاوتی را در برابر چنین افکاری اتخاذ می کنند . بیشتر مردم در هنگام هجوم افکار مزاحم به تکاپو می افتند یا کاملا به آن افکار مزاحم توجه می کنند و دقیق می شوند و یا به شدت از آن می پرهیزند و فرار می کنند . گروهی که به افکار مزاحم توجه می کنند مداخلات مزاحم متنوع تری مثل فکر ، تصویر ، افکار اجباری ، شک و احساسات گوناگون دارند . گروهی که راه اجتناب را در پیش می گیرند بیش از دیگران غم ، نگرانی و احساس گناه دارند . هر دو گروه اضطراب زیادی را تجربه می کنند و برای رهایی از افکار مزاحم مشکلات زیادی دارند . در مقابل ، اندکی ، هیچ گونه تلاشی مقابل افکار ، تصورات و مداخلات مزاحم انجام نمی دهند ، یعنی نه فرار می کنند ، نه اجتناب ، نه سرکوب ، این گروه نه تنها اضطراب کمتری تجربه می کنند بلکه نگرانی های به وجود آمده را به راحتی قابل کنترل می دانند . 

چگونه اضطراب و استرس را کنترل کنیم ؟

طبق نظر مشاور خوب تصویر ذهنی که از خود داریم بر اساس باور هایی است که از خود داریم اما بی آن که بدانیم بیشتر این باور ها در اثر تجارب گذشته ، موفقیت ها و احیانا شکست هایی که داشتیم ، مقایسه کردن خود با دیگران ، تحقیر های دیگران ، و رفتار و کرداری که دیگران خواه در درون خانواده و خواه بیرون از آن به خصوص آن هایی که در دوران کودکی شکل گرفته اند و بر اساس همین تجارب است که در ذهن تصویری از خود داریم . ساخت تصویر ذهنی مثبت ، نخستین گام به سوی موفقیت و کامیابی است . وقتی تصویری تجسم می کنیم ضمیر نا خود آگاه دستیابی به آن را قطعی تلقی می کند و با آن مانند تجربه ای مواجه می شود که پیشاپیش انجام پذیرفته است . یکی از بهترین شرایط بدنی که تصویر ذهنی می تواند بیشترین نفوذ خود را در اعمال و رفتار و ضمیر نا خود آگاه اعمال نماید ، شرایط بدنی توام با آرامش و صلح درونی است در واقع حالتی که در آن آرامش جسمانی داریم . تمرین هایی نظیر آرام سازی روانی و ایجاد رابطه بین آرامش و تنفس و یاد گرفتن تکنیک های تنفس و ایجاد آرام سازی عضلانی می باشد . برای یادگیری چنین تکنیک هایی می توانید از مراکز روان شناسی کمک دریافت کنید . داشتن برنامه ریزی مناسب و انجام فعالیت های روزمره با هدف و بر اساس برنامه تنظیم شده می تواند میزان استرس و اضطراب را کاهش دهد . تعیین کردن هدف های کوتاه مدت که قابل انجام دادن هستند می تواند میزان تنش را کاهش دهد .