استرس معانی مختلفی دارد و لی می توان تعریف کاملی از آن را به این شکل بیان کرد که عدم تعادل بین تقاضای بیرونی و توانایی درونی باشد . این عدم تعادل با عوارض جسمی و روحی و روانی مختلفی همراه است . که به ساده ترین بیان ، شادی و پویایی زندگی را تحت تاثیر قرا می دهد . طلق نظر بهترین روانشناسان ایران وجود استرس در زندگی اجتناب ناپذیر است . استرس در شکل مفید خود می تواند انگیزه ای برای حرکت و رقابت سالم باشد . اما در آن جا که ممکن است منجر به بروز مشکلاتی شود ، باید قدرت مدیریت آن در هر کس نهادینه شود چرا که حذف آن از زندگی ممکن نیست و حجم آن همواره در حال افزایش است .

مشکلات باعث ایجاد استرس و فشار خون غیر طبیعی می شود . به همین دلیل با کاهش مشکلات ، باید در راستای کاستن از استرس و طبیعی شدن فشار خون گام بر داریم . و ما نمی توانیم مشکلات را کاملا از بین ببریم ، مگر این که آن ها را به طور کلی نادیده بگیریم که این خود باعث استرس زیادی می شود . 

چرا دچار مشکل می شویم ؟

طبق نظر مشاور پیش ازدواج دلیل اصلی مشکلات به دلیل زنده بودن ما انسان ها است و دیگری ناشی از اشتباهات و عملکرد های خودمان است و باقی مشکلات از فزون خواهی انسان نشات می گیرد .

چه کاری می توانیم بکنیم ؟

با فهمیدن زندگی و تعمق در مشکلات آن ، قادر به کاهش میزان مشکلات خودمان خواهید شد . این کار به طور فوری اتفاق نمی افتد ، بلکه مشکلات آهسته و پیوسته و با پیدا کردن ایده های ساده برای رسیدن به راه حل ها یکی یکی رفع می شوند . نباید همواره به دنبال بهترین راه حل باشید برای حل مشکلات ساده و کوچک می تواند یک راه حل ساده هم مناسب باشد . 

با استرس مشکلات چگونه مقابله کنیم ؟

در مواردی که به علت مشکلات ، استرس و تنش زیادی داشتید طبق این دستور العمل عمل کنید که عبارت است از :

  1. تفکر :

باید اه حل مناسب برای مشکل مورد نظر وجود داشته باشد . 

  1. سوال کردن :

از خودتان و دیگرات بپرسید که راه های بهتر برای مقابله با این مشکل چه هستند ؟البته یک سری از جواب ها ممکن است عملی نشوند و یا به اعمال و فعالیت های دیگر نیاز داشته باشد .

  1. همین حالا مشکل را حل کنید .

فراموش نکنید که اولین قدم برای حل یک مشکل ، شروع به حل آن است .اولین قدم ، مشکل ترین کار است اما تعلل و طفره رفتن را از بین می برد . البته فراموش نکنید که در ابتدا مشکلات را اولویت بندی کنید و تا زمان حل مشکل به طور مداوم آن ها را بررسی کنید . در میان هر وضعیت نا امید کننده و تاریک ، روشنایی وجود دارد . تا می توانید به فرصت ها پر و بال دهید و مشکلات را کوچک تر کنید . می توانید برای هر مشکل ، چند راه حل پیدا کنید و این راه حل ها فرصت ها را به ما نشان می دهد . 

طبق نظر متخصص روانشناس خانواده اگر مراقبت از افکار ، گفتار ، رفتار و عادت های خوب جزئی از ما باشد ، احتمالا به کاهش مقدار بسیاری از استرس منجر می شود ، در کل ، استرس نتیجه ی احساسات و هیجانات لجام گسیخته است و در نتیجه ی واکنش های شدید است و استرس در خواست و تامین وقت و هزینه و ... است . در صورتی که از این موضوع آگاه باشید ، قادر خواهید بود بفهمید چه چیزی برای شما خوب است .

همچنین باید به این نکته اشاره کنیم که تحقیقات و مطالعات مرکز مشاوره نشان می دهد که دو نوع لذت برای انسان وجود دارد : لذت های آسان و بی دردسر و لذت های پر دردسر و غیر منطقی . ما انسان ها به این صورت هستیم که گرایش بیشتری به لذت های پر دردسر داریم و این لذت ها خود باعث ایجاد استرس و تنش می شود . ولی زمانی که توجه بیشتر بر روی لذت های کم دردسر باشد ، فرد از شرایط بهتری برخوردار خواهد بود و استرس کمتری را تجربه خواهد کرد . توانایی فکر کردن ، انسان ها را از حیوانات متمایز می کند بنابراین برای لذت بردن از خوشی های بی دردسر زندگی ، فکر خود را به کار بیندازید اگر بخواهید لذت های بی دردسر بیشتری داشته باشید ، کسانی را در آن ها شریک کنید که همانند شما خواهان چنین لذت هایی هستند . موضوع دیگری که باید به آن توجه کنیم این است که انسان ها باید مراقب افکا خود باشند زیرا که این افکار به زبان می آید و کلمات ا تحت تاثیر قرار می دهد و این کلمات تکرار می شوند و رفتار را تحت تاثیر قرار می دهند و با تکرار مداوم این رفتار ها به شکل عادت در می آید و به مرور زمان به شخصیت فرد عجین می شود . به همین دلیل باید به طرز فکر خود اهمیت قائل شویم و آن را از موارد منفی دور نگه داریم و موارد مثبت را جایگزین نماییم .