یکی از ویژگی های اصلی استرس این است که توجه شما را می رباید و ان را بر منبع تهدید متمرکز می سازد.در بحث مرکز روانشناسی مشاوره وقتی افراد در استرس هستند بر چیزهایی متمرکز می شوند که ممکن است در اینده اتفاق بیفتد و برخی از افکار استرس زا ممکن است که در مورد آینده نباشند بلکه بر گذشته متمرکز باشند شاید در مورد رویداد هایی که قبلا اتفاق افتاده فکر می کنید، دچار تنیدگی قابل ملاحظه ای می شوید. این امر ممکن است به این خاطر باشد که فکر می کنید آن رویداد نباید اتفاق می افتاد و از این بابت خود یا کس دیگری را سرزنش می کنید. شاید ان رویداد را بار ها و بار ها با اندک تغییری در ذهنتان تکرار می کنید و به این فکر می کنید که چگونه می توانستید به طور متفاوتی عمل کنید. یا ان که ممکن است استرستان تان به خاطر این باشد که نگران پیامد های آن رویداد هستید چیزی که یکبار دیگر شما را به افکار آینده محور می برد. به هر حال می دانیم که افرادی که غرق در استرس هستند یا غرق در گذشته هستند و یا در اینده . تفکر واقع بینانه روشی است برای اطمینان از این که افکارتان در مورد آینده یا گذشته هم از لحاظ احتمال و هم از لحاظ پیامد ها واقع بینانه هستند. با این همه افرادی نیز وجود دارند که اساسا تغییر دادن تمرکز توجهشان را مفید می دانند آن ها به جای این که بر آینده یا گذشته متمرکز باشند تمرکز توجه خود را بر زمان حال را انتخاب می کنند یعنی بر انچه واقعا در اطراف آن ها و همان لحظه بدون معطلی اتفاق می افتد. 

در زمان حال بودن:

برای در زمان حال بودن می توانید از تکنیک های ذهن آگاهی بهره متد شوید و از فردی متخصص آن ها را یاد بگیرید و بعد اجرا کنید و اثرات مثبت و مفید آن را به خوبی درک کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر در این زمیه می تواید با در ارتباط باشید.

طبق نظر مشاور خانواده وقتی شما نگران هستید همه ی پیامد های احتمالی یک موقعیت در ذهنتان به این طرف و ان طرف می چرخند و اغلب این افکار به چرخیدن ادامه می دهند حتی وقتی که شما می دانید که برای تغییر موقعیتی که در مورد آن نگران هستید هیچ کاری نمی توانید بکنید تقریبا مثل این است که باور داشته باشید که نگرانی به طور سحر آمیزی پیامد را تغییر می دهد و جادوی نگرانی همین است. به عبارت دیگر به نظر می رسد که برخی از افراد تقریبا باور دارند که باید در موردهمه چیز نگران باشند چون ممکن است چیزی وجود داشته باشد که به آن توجه نکرده اند یا ان را فراموش کرده اند. و این باور از ناز انسان به کنتر کردن ناشی می شود. برای اکثر ما پذیرفتن این عقیده که چیزهایی که در زندگی وجود دارند که نمی توانیم آن ها را کنترل کنیم، مشکل است. ما به جای پذیرفتن این واقعیت به نگرانی ادامه می دهیم و امیدواریم که نگرانی چیز ها را تغییر خواهد داد. و این باور ممکن است هشیارانه نباشد اما نگرانی هشیارانه است. برای شکستن این چرخه شا لازم است که قبول کنید که نمی توانید همه چیز را کنترل کنید. و برخی رویداد ها چه بخواهید و چه نخواهید اتفاق می افتند. و نگرانی تان هیچ اثری بر این رویداد ها نخواهد داشت ولی یک اثر به شما دارد و آن هم این است که زندگی تان را نا خوشایند می کند. 

دکتر روانشناس می گوید ممکن است به نظر ساده انگارانه به نظر برسد که فقط به خودتان بگویید نگران باش و جایی برای نگرانی وجود ندارد و ....  اما نگرانی شبیه به هر عادت دیگری است و اولین گام در شکستن آن آگاه شدن از ان است و زمانی که آگاه باشید که نگران هستید، می توانید برای باز گرداندن توجهتان به زمان حال هشیارانه تصمیم بگیرید اگر به تقویت کننده نیاز دارید گذاشتن نشانه ها را امتحان کنید. مثلا بنویسید که به زمان حال بازگرد و ان را به جایی که در معرض دیدتان هست بچسبانید. 

در بحث دکتر روانشناس در زمان حال بودن تمرین بسیاری می طلبد و وقت اضافه ای را از شما نخواهد گرفت و حتی وقتی که دارید کارهای معمولی تان را انجام دهید تمرین کنید. برای مثال زمانی که در حال رانندگی هستید و یا پیاده روی می کنید و یا کارهای روزمره خانه را انجام می دهید و از قدرت تخیلتان استفاده کنید حین تمرین کردن ممکن است دوباره درگیر با افکار گذشته و اینده شوید و در هر حالت سعی کنید که ان ها را یادداشت کنید تا آگاهی و اطلاعتان را بیشتر کنید تا بهتر بتوانید عمل کنید برای کسب اطلاعات کامل تر و بهتر و یادگیری ترفند های حرفه ای تر در این زمینه با مرکز روانشناسی مشاوره در ارتباط باشید .