برای این که بتوانید ترس از صمیمیت را در وجود خود حل کنید به این دو مورد مهم که توسط مشاوران مرکز مشاوره روانشناسی مطرح شده است دقت کنید.

فرایند پیوند درونی:

یکی از کارهای غلبه بر ترس از صمیمیت فرایند پیوند درونی است. و فرایندی است که به منظور خلق یک خود بالغ و قوی درونی طراحی شده است. یعنی خودی که توانایی این را دارد که طرد شدن را نپذیرد. و فرد از این راه یاد می گیرد برای خود واقعی خود ارزش قائل باشد و مسئولیت کامل تمام احساسات شخصی خود نظیر احساس ارزش، عشق ورزی،امنیت آرامش درد و حتی شادی را بر بر عهده بگیرد. دکتر ازدواج در این راستا بیان می کند که وقتی شما برای خود ارزش قائل شوید دیگر طرد شدن را نمی پذیرید و نسبت به آن عکس العمل نشان نمی دهید و به جای آن که خودتان را از دست بدهید ترجیح می دهید او را حذف کنید. ترس ناشی ازصمیمیت موجب رشد عمیق شخصی می شود و تنها از طریق ایجاد روابط امکان پذیر است . 

شرم مسموم  ناقص نا محبوب

تمایز قائل شدن و مرز قرار دادن بین شخص و رفتار اهمیت زیادی در درمان دارد. رشد در جامعه غیر فعال به ما یاد داده است که ارزش خود و قضاوت در مورد ارزش دیگران بر اساس خصوصیات ظاهری انجام دهیم، ما عشق را به عنوان یک‌رفتار شرطی تجربه می کنیم کسی که رفتار بدی دارد و‌ یا این که ان طور که‌ ما می خواهیم با ما رفتار نمی کند شخص بدی است و از سوی دیگر هرکس انگونه که ما بخواهیم رفتار کند انسان خوبی است. دست برداشتن از قضاوت ها  درباره ارزش ها بر اساس استاندارهای غیر علمی امری بسیار مهم است. جامعه به ما اموخته است که یک انسان نا کامل بودن مایه ی شرمندگی است وقتی درباره قضاوت صحبت می کنیم منظور قصاوت درباره خود دیگران بر اساس رفتار است. به بیان دیگر من کار بدی کردم‌ پس ادم بدی هستم و این یعنی شرم مسموم و عقیده داریم به خاطر ضعف هایی که داریم نقص داریم ممکن است رفتارهایی وجود داشته باشد که با وجود ان ها احساس شرمندگی کنیم. روانشناس خانواده بیان می کند ممکن است که به خاطر سلامت و یا مناسب بودن رفتارمان قضاوت کنیم اما این بدان معنی نیست که ذات خود و‌ وجود خود را برای ان رفتار مورد قضاوت قرار دهیم. رفتار ما از طریق زخم های کودکی به ما دیکته شده اند ولی به این معنی نیست که ما موجوادت با عیب و نقص هستیم. ولی به این معنی است که ما انسانیم‌ و‌زخم خورده ایم . ایجاد یک مرز بین رفتار و فرد بسیار مهم است. شرم‌مسموم‌احساس این که‌ ما کلا معیوب هستیم را در وجودمان ایجاد می‌کند این‌حس‌ ما از خودمان و با خود ادراکی ماست که‌ متلاشی شده یا شکسته شده و یا تکه‌ تکه‌ شده است. و‌نه خود حقیقی ما.

طبق نظر دکتر ازدواج ما برای پوشاندن و غلبه بر عیب هایمان از چیز های خارجی استفاده می‌کنیم چیز هایی مثل موفقیت ، ظواهر و‌تولیدات و‌مواد تا چیز هایی که در کودکی به ما اسیب زده را مخفی کنیم. و این عیب و نقص شخصی یک دروغ است. و‌ ما احساس اگاهانه از خود نداریم  و‌این باعث شده است احساس تجربی زندگی‌مان را توجیه و‌ انکار کنیم. اما این یک نمای پیچیده است از خود ما . فردیتی که در پاسخ به شرم مسموم اتخاذ کرده ایم تا ان قدرت را به ما بدهد و احساس بهتری در مقایسه با دیگران داشته باشیم این تصویر کاذب یا نقاب هایی که یاد گرفته ایم از ان ها استفاده کنیم انرژی زیادی را صرف کرده تا ما را قانع کند تا خود ما یک خود واقعی است. اما در لحظاتی که عمیقا به درون خود نگریسته ایم دریافته ایم که یک راز شرم اور داریم. و‌ما نمی خواهیم دیگران درون ما را ببینند تا از ان شرم ها مطلع شوند.

و‌ما از صمیمیت می ترسیم و دلیل ان اعتقاد غلطی است که روابط ما بر ان استوار است خارج از روابط وابسته ما با زندگی دو راه وجود دارد یا مرا سرزنش کن یا ان ها را. و به این صورت که یا ان ها به دلیل انچه من احساس می کنم سرزنش شوند و یا من به دلیل بی ارزش بودن باید سرزنش شوم. احساس ناشی از محبوب نبودن حفره ای عمیق ایجاد می کند و‌ما احساس غیر قابل تحمل داریم اعتیاد، وسواس ،نگران بودن، در گذشته و اینده زندگی کردن همگی ابزاری هستند برای اجتناب از درد های احساسی الگوهای نا کارامد و الگوهای رفتاری همگی نشانه هستند. برخی از افراد در مرحله اول فکر می کنند که منظور از درمان این است که به همه اعتماد کنند اما این نیز درست نیست و انچه که اهمیت دارد حفاظت از خودمان است. متاسفانه در موقعیت های اشنا و مانند خودمان مواجه می شویم فوری حفاظت را کنار می گذاریم و جذب ان ادم ها می شویم و‌همواره به همین دلیل با افرادی اشتباه در ارتباط قرار می گیریم.در بحث مرکز مشاوره روانشناسی اما صمیمیت انقدر ها سخت و خطرناک نیست و اگر ارام بگیریم و بگذاریم که اتفاق بیفتد حس خوبی خواهیم داشت. ترس از صمیمیت و عشق ایرادی ندارد اما در عین حال نزدیک شدن به دیگران هم اشکالی ندارد ما می توانیم در خصوص این که در چه زمانی و چه‌کسی را دوست بداریم تصمیمات مناسبی بگیریم و خطر های ان را نیز قبول کنیم می توانیم بدون دستپاچگی و حساسیت در ایجاد روابط از این مرحله گذر کنیم و نیز می توانیم صریح و صادق هر انچه هستیم باشیم. ما می توانیم بدون کم‌کردن حد و مرز های خود عشق بورزیم.