کودکان بیش فعال درصد بالایی از کودکان را تشکیل نمی دهند، اما شایع ترین نوع اختلال از نظر روانشناسان کودک می باشد. برسی هایی که در کلینیک های روانشناسی انجام شده نشان می دهد، پسران بیش از دختران درگیر اختلال بیش فعالی می باشند.
درصد کمی از مردم نشانه های واقعی اختلال بیش فعالی را می شناسند. بسیاری از والدینی که بهمشاور کودکمراجعه می کنند، صرفا پر انرژی بودن کودک را دلیل بیش فعالی می دانند در صورتی که همواره این گونه نیست.
بسیاری از علائم در کودکان بیش فعال از دوره پیش از مدرسه شروع می شود. دکتر روانشناس کودک داشتن هم زمان علائم زیر را دلیل بر نشانه های بیش فعالی در کودکان می دانند:
- پر تحرکی بیش از اندازه
- عدم تمرکز مناسب
- کم خوابی و کم غذایی
- عدم توانایی در ثابت ماندن و آرامش
- کلافه کردن والدین با وابستگی های شدید
باید توجه داشت که کودکان بیش فعال ، کودکانی باهوش هستند و از نظر ذهنی دچار بیماری نمی باشند تنها اختلال ذهنی قابل درمانی در آنها وجود دارد که باعث ایجاد مشکلاتی برای خود و خانواده می شود .

بسیاری از کودکانی که دچار بیماری بیش فعالی حاد می باشند بسیار غیر قابل تحمل هستند و والدین آنها از پر تحرکی و عدم تمرکز و شیطنتشان همواره در رنج هستند. برای کمک به کودکان بیش فعال استفاده از مشاوره کودک بسیار مهم است.

یک روانشناس کودک خوب می تواند با تشخیص صحیح و به موقع این اختلال در کودکان به والدین کمک کند تا با روش های صحیح و کارآمد کودک مبتلا به بیش فعالی را کنترل کرده و در مسیر صحیح قرار دهند.

برای این که ابتدا این اختلال در کودک اثبات شود باید مدتی حداقل حدود شش ماه کودک تحت نظر روانشناس کودک قرار داشته باشد تا با انواع تست ها و شیوه های روانشناسی مورد برسی قرار گیرند.

امروزه با برسی هایی که در کلینیک روانشناسی خوب انجام شده اثبات شده است که عوامل زیادی باعث بروز اختلال بیش فعالی در کودکان می شود. بسیاری از این عوامل به دوره بارداری مادر مربوط می باشد.

مادرانی که در دوره بارداری تحت استرس و اضطراب قرار داشته اند یا از غذاهای مناسب استفاده نکرده باشند و حتی آلوده به انواع دودهای مضر شده باشند احتمال ان که کودکانی بیش فعالداشته باشند بسیار زیاد است.

در برخی از مواقع برای درمان بیش فعالی کودکان نیاز به یاری روانپزشک کودکان و دارو درمانی می باشد.

این موضوع باعث می شود تا بسیاری از والدین از پذیرش این اختلال کودک خود سر باز بزنند، زیرا تمایلی به استفاده کودکشان به دارو ندارند.

اما باید توجه داشت عدم رسیدگی مناسب به این اختلال کودکان باعث بروز مشکلات زیادی در بزرگسالی به همراه دارد که کمترین ان می تواند افسردگی در دوره نوجوانی باشد.

مراجعه به روانشناس مشاور کودک برای زندگی کودک و والدین آنها در زمان مناسب بسیار واجب می باشد که در صورت عدم توجه مناسب می تواند صدمات جبران ناپذیری به زندگی کودکان وارد نماید .