برخی از مهارت های مهم در زندگی هستند که دانستن آن برای هر فردی الزامی است و می تواند شرایط بهتری را ایجاد کند. در ادامه به سه مورد از این مهارت های مهم اشاره می کنیم که دانستن آن ها هیچ ضرری ندارد و بلکه می تواند تلنگری باشد که در زندگی تان تلاش هایی بکنید. این مهارت ها عبارت اتد از :

توانایی شخصی تلقی نکردن مسائل 

یکی از کارهای نا خوشایند مغز ما این است که گمان می کنیم هر چیزی که در زندگی مان تجربه می کنیم فقط مختص ما است. و هر انتفاق کوچک و بزرگی که می افتد باعث می شود که 

گرایش درونی پیدا کنیم همه این اتفاق ها فقط برای خودمان هستند. اما آن چه که مهم است این است که صرف این که چیزی را تجربه می کنید، یا احساس خاصی به شما دست می دهد، به چیزی اهمیت می دهید، به این معنا نیست که در مورد شماست. حس خوبی دارد که شما هر اتفاق نا خوشایند اطرافتان را به خودتان نسبت دهید و خوشحالی های کوتاه مدت را تجربه کنید اما در این صورت شما باید تجارب بد را هم به خودتان نسبت دهید. و در چنین شرایطی باعث می شود که شما همواره اعتماد به نفس پایین و بالایی را تجربه کنید و همواره میزان آن در شما تغییر کند. زمانی که افراد از شما انتقاد می کنند و یا شما را رد می کنند، احتمالا بیشتر به خاطر ارزش هایشان و اولویت هایشان و وضعیت زندگی شان مرتبط باشد تا به شما. و یا زمانی که شکست می خورید، به این معنا نیست که به عنوان یک شخص بازنده هستید بلکه فقط به این معنا است که گاهی ممکن است شکست بخورید. زمانی که اتفاق بدی می افتد و آسیب می بینید باید به خودتان یادآوری کنید که سختی بخشی از زندگی است. درد برای هیچ کس تبعیض قائل نیست و دامن گیر همه ما می شود و نمی توان گفت که فقط مربوط به من است.

متقاعد شدن و تغییر دادن نظر:

طبق نظر مشاوران خانواده دلبستگی ما به عقایدمان فقط درباره علوم و سیاست نیست و شاهد بوه ایم که  عقایدمان به میزان زیادی زندگی روزمره بیشتر مردم را هم تحت تاثیر قرار می دهد و ممکن است به عقاید قدیمی که برای دوره نوجوانی شان مناسب بود به همان صورت اعتقاد داشته باشند و هیچ رشد و تغییری ایجاد نکرده باشندو در چنین شرایطی زندگی بسیار دشوار خواهد بود. همه ما در زندگی اشتباهات زیادی خواهیم کرد و در واقع همواره اشتباه می کنیم و این را به یاد داشته باشید که توانایی مان در موفقیت و یادگیری در بلند مدت نسبت مستقیمی با توانایی مان در تغییر اعتقادات تان در واکنش به غفلت و اشتباهات تان دارد. سعی کنید دیدگاه های جدید را نیز امتحان کنید و زندگی خود را محدود به اعتقادات قدیمی نکنید و سعی کنید که در زندگی تان انعطاف داشته باشید و در مقابل هر گونه تغییری مقاومت و گارد نگیرید.

همه مسائل در زندگی روشن نیستند.

در طول زندگی مان برخی از مسائل نتیجه روشنی را با خود همراه دارند. برای مثال مقاله ای که برای مدرسه می نویسید، خانه ای که تمیز می کنید و ...... و فقط این کار ها را انجام می دهید و از نتیجه آن آگاه هستید اما بخش بزرگی از زندگی این گونه نیست. برای مثال زمانی که شغلتان را تغییر می دهید هیچ کس نیست که به شما بگوید چه حرفه ای براب شما موفقیت امیز است، و یا زمانی که می خواهید ازدواج کنید نمی دانید که در این رابطه شاد خواهید بود یا نه. طبق نظر مشاور قبل ازدواج بسیاری از افراد چون از آن ها آگاهی ندارند بنابراین از گرفتن تصمیم اجتناب می کنند و در واقع از حرک و عمل بدون اطلاع اجتناب می کنیم. اما این نکته را فراموش نکنید که هیچ کس به غیر از خودتان نمی تواند تعیین کند که در زندگی چه چیزی برایتان خوب است. اگر که همواره درگیر کار های با نتیجه واضح باشید، زندگی تان تکراری خواهد شد و بهتر است که کمی آشفتگی به زندگی تان اضافه کنید و اگر به اندازه باشد هیچ اشکالی ندارد زیرا که محرک رشد و شور و شوق در زندگی تان خواهد بود. قرار نیست هر کاری که می کنیم به موفقیت برسد بلکه شکست را نیز در زندگی باید قبول کنیم .

مواردی که اشاره کردیم می تواند به شما کمک کند تا دید تازه ای نسبت به مسائل و مشکلات زندگی تان داشته باشید. اما فراموش نکنید که برای این که فرد موفقی در زندگی شغلی، اجتماعی، تحصلی، خانوادگی و ... باشید باید خود را بشناسید. خود شناسی یکی از موارد مهمی است که به شما کمک زیادی خواهد کرد و زندگی با شرایط مطلوب را برای شما به همراه خواهد داشت. برای کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه با مطب روانشناسی در ارتباط باشید.