درمان فردی را می توانیم با نام مشاوره فردی یا روان درمانی هم توضیح دهیم .
قصد داریم مشاور فردی و روش های درمانی مرکز مشاوره فردی را توضیح دهیم :
مشاوران و روان درمانگران در محیطی امن و مطمئن به بررسی احساسات ، افکار و رفتارهای فردی می پردازند . تمرکز دکتر مشاور فردی به روی رویدادهای مهم زندگی افراد است تا بتوانند با شناسایی و تشخیص درست در جهت بهبود و ارتقاء رفتار و سلامت روان فرد کار درمانی را انجام دهند.
مواردی که افراد برای آن به مشاوره فردی خوب مراجعه می کنند:
1)مدیریت بحران های زندگی مثل (طلاق، مرگ، مسائل شغلی ...)
2)درمان مشکلات و آسیب های دوران کودکی
3)درمان مشکلات بالینی مثل ( استرس ، اضطراب ، افسردگی و وسواس )
4)بهبود کیفیت زندگی در روابط بین فردی و خودشناسی.

موارد نام برده شده گزیده ای از مسائلی است که در بهترین مرکز مشاوره فردی و کلینیک روانشناسی و مشاوره فردی توسط مشاوران ثبت شده است.

سه هدف اصلی و عمده کلینیک مشاوره روانشناسی :

1)موضوع مهم پیشگیری است: در این سطح درمانگر سعی می کند با شناسایی مشکل و آگاهی دادن و آموزش مهارت های لازم از بروز مشکل جلوگیری کند و حتی از آسیب های جدی که ممکن است در آینده برای فرد رخ دهد جلوگیری کند.

2)موضوع بعدی رشد و نمو است : در مصاحبه های اولیه و شناسایی نقاط ضعف و تقویت فردی و یا روابط بین فردی سعی برآن است که فرد را به سمت شکوفایی استعدادها سوق دهند و توانایی های فرد را کشف کنند که تمام این موارد توسط یک روانشناس فردی یا بهترین مشاوره فردی انجام می شود.

3)مداخله درمانی: مشاوره و روانشناسی فردی به شناخت و کشف راه ها و تکنیک هایی برای مشکلات رفتاری می پردازد.

 

چند نکته در رابطه بامشکلات فردی :

رابطه ای دوجانبه بین درمانگر و مراجع ایجاد می شود و موقعیت کاملا محرمانه برای حل مشکلات فرد ایجاد می کنند و در جلسات مشاور فردی متناسب با توانایی یادگیری فرد تمرین هایی داده می شود و متناسب با مشکل که توسط دکتر روانشناس تشخیص داده می شود که در ادامه ممکن است شما را به روانشناس که تخصصی تر می تواند در مسئله پیش آمده شما را کمک کند ارجاع می دهد.

در مشاوره ی فردی می توانید از طریق تست نیز به خود کاوی خود بپردازید و یا در صورت لزوم در کارگاه هایی که به صورت عمومی در زمینه ی روانشناسی انجام می شود نیز می توانید شرکت کنید. به طور مثال یکی از کارگاه های معروف در زمینه ی روانشناسی TA است ( تحلیل رفتار متقابل ). در  کارگاه تحلیل رفتار متقابل می توانید هم به روابط بین فردی بپردازید و هم به شناختی کلی نسبت به خودتان (احساساتتان ، افکارتان) می توانید دست پیدا کنید.

 

برای مشاوره ی فردی پنج مرحله را می توانیم نام ببریم:

1)حضور  2)درک و فهم   3)کشف و تشخیص مشکل    4)ارائه راه حل     5) پایان مشاوره و پیگیری

در مقالات بعدی به طور کامل به شرح پنج مرحله مشاوره فردی می پردازیم .

 مرکز مشاوره روانشناسی و روانپزشکی انتخاب نو