خانواده و رابطه زوجی از مهم ترین های هر جامعه ای است و تشکیل خانواده و زندگی در کنار هم  از مواردی است که هر فردی تجربه می کند . اما در روابط زوجی همواره ان ها با مشکلاتی رو به رو می شوند که ممکن است  در جهت حا ان برایند و یا توانایی ان را نداشته باشند و از اجتناب و تسلیم به ان ها استفاده کنند ولی در دراز مدت نمی تواند تاثیر خوبی داشته باشد و‌همانطور که گفتیم حل مسئله برای زوجین بهترین خواهد بود. از مشکلات و کشمکش های شایع بین زوج ها همچون تعارض های زناشویی، تعارض های مذهبی، حسادت، خیانت، تفاوتهای شخصیتی، خشونت های خانگی، افسردگی ناشی از مشکلات زناشویی ، بحران میان سالی ، تعارض والدین با کودکان  و نوجوانان، بدرفتاری جسمی و جنسی و روانی  سرخوردگی در روابط زناشویی و فقدان عشق و محبت کژکاری  جنسی ، وابستگی ، مشکلات مالی  که  همگی از مواردی هستند که  افراد به خاطر ان ها به مرکز مشاوره خانواده و زوج درمانی  مراجعه می کنند. می توان گفت  موضوع نه فقط یک مسئله  بلکه یک مشکل و گاهی به یک بحران   در خانواده و ارتباط زناشویی تبدیل می شود.

اصولاً مشکلات زناشویی به لحاظ شدت ماهیت و سطح به سه دسته تقسیم می شوند:

سطح یک چالش : 

چالش ها عبارت اند از کنش و واکنش های بین زوج ها که ریشه در تفاوت های فردی، جنسیتی، فرهنگی، تربیتی و نوع نگرش هر یک از زوج به زندگی زناشویی دارند. این چالش ها رشد دهنده و لازمه یک رابطه نزدیک و صمیمی هستند و اساساً سوخت رابطه بوده و اجتناب ناپذیرند. 

سطح دو مشکل: مشاوره خانواده می گوید مشکلات عبارت اند از همان چالش های حل نشده و ته نشین شده در رابطه زناشویی که شتاب هم گرفته و کیفیت رابطه را تحت تأثیر قرار داده است. به عبارتی مشکلات موضوعات تکرار شونده ای در رابطه زناشویی هستند که به تدریج ،پویایی سرزندگی و شوق و ذوق رابطه را کم می کنند، حس رضایت از رابطه را کاهش و به هیجان های منفی اجازه بروز می دهند در سیستم زناشویی چنانچه به این مشکلات پرداخته و حل نشود رابطه زناشویی مستعد ورود به سطح بعدی است.

سطح سه بحران: بحران در رابطه زناشویی بیانگر یک وضع اضطراری در زندگی زناشویی است که فشار روانی محدودیت و رنج بی شماری با خود به همراه دارد و در صورت عدم مدیریت بحران به فروپاشی رابطه زناشویی می انجامد ،طلاق، خشونت خیانت ورشکستگی فرار ،نوجوان، فوت همسر یا عضوی از خانواده همگی بحران هایی هستند که سیستم زناشویی و خانوادگی را به  نابودی می کشانند. امروزه برای حل مشکلات، تعارضها، اختلافات و کشمکش های زناشویی و مدیریت بحران مشاوران خانواده به عنوان متخصصان  وارد این عرضه می شوند و کمک های لازم را به زوجین می کنند.


انچه که در مورد زوج درمانی باید بدانید.

 پایه و اساس مهم برای زوج درمانی موفق یک رابطه درمانی قوی بین درمانگر و مراجعان است.  و به همین دلیل مشاوران مرکز مشاوره محترمانه و بدون قضاوت به حرف های شما گوش می دهند مراجعان اغلب می ترسند که روانشناس ازدواج با آنها مخالف باشد اما این گونه نیست پذیرش هر یک از زوج ها از أصول مشاوره است و همچنین اموزش هر انچه لازم است و فراهم آوردن روشی  که متناسب با آن ها باشد و  مشتوران خانواده سعی می کنند  کارهایی  کنند تا تعادل را نگه دارد و به هر دو شریک رابطه بپیوندد و مداخلاتی که با انتظارات و نیازهای زن و شوهر متناسب باشد، ارائه دهد.

به عنوان مشاور خانواده ای که به مراجعان می پیوندد و یک طرح مناسب و منسجم برای درمان ارائه می دهد، مراجعان می ایند تا به درمانگر اعتماد کنند و اعتماد به نفسی داشته باشند که با کار کردن با یکدیگر به نیازهایشان برسند و نیازهایشان برآورده شود. این أصول  در طول درمان برقرار می  باشد. درمان همیشه آرام و بی دردسر ادامه نمی یابد اینکه گسیختگی هایی در درمان اتفاق بیفتد رایج است.ولی کنترل ان در دست فرد مشاور است و‌جای نگرانی برای شما ندارد.

ایا یک جلسه مشاوره کافیست؟

زوجینی که به مرکز مشاوره مراجعه می کنند  همان اولین جلسه با بحران و میل فوری یا انتظار برای دیدن تغییرات فوری در رابطه یا در شریکشان  می ایند. یک یا هر دو طرف ممکن است درمان را به عنوان آخرین چاره ببینند  یعنی اگر این فایده ندارد، ما طلاق می گیریم و آن ها بیشترین تاثیر  را در جلسۀ اول یا دوم می  دانند. در پاسخ  به این مورد باید بگوییم مداخله زودرس ممکن است زن و شوهر را بی ثبات کند، به گونه ای که برای آنها بسیار خطرناک باشد بهترین حالت ارام پیش رفتن است  باید بدانید که بر أساس وضعیت و شرایط زوجین متغیر است و ممکن است جلسه های اول به عنوان ارزیابی سپری شود.