مرکز مشاوره شغلی به ارائه خدمات مشاوره در حیطه انتخاب ، یافتن مسیر و بهبود شغل و شرایط آن به افراد یاری می رساند. مرکز مشاوره انتخاب نویکی از بهترین مراکز مشاوره تهران می باشد که در آن مشاوره شغلی ارائه می گردد. از نظر روانشناس متخصص ، شغل مناسب نه تنها باعث کسب درآمد مناسب و بهبود شرایط اقتصادی افراد می شود بلکه به افزایش اعتماد به نفس آنها و یافتن جایگاه و موقعیت اجتماعی مناسب نیز به آنها کمک می کند. در بهترین کلینیک های روانشناسی تلاش می شود تا دقت زیادی در مشاره شغلی خوب شود.

اولین مسیری که هر فرد در یافتن جایگاه مناسب در حیطه شغلی طی کند ، یاری گرفتن از مشاور تحصیلی در مدارس می باشد. انتخاب رشته مناسب تحصیلی برای یافتن تخصص مورد علاقه بسیار با اهمیت می باشد . از همین جهت مشاور خوب تحصیلی سعی می نماید تا علایق و استعداد افراد را در انتخاب رشته تحصیلی مورد توجه قرار دهد. افزایش آگاهی و امکانات باعث شده تا بهترین مشاوران با مدارس همکاری کنند تا کودکان را در راه مناسب و منطبق بر استعداد آنها پرورش دهند و به کودکان کمک کنند تا در زمینه استعدادی که دارند رشد نمایند.

مشاوره شغلی چه کمکی می تواند بکند ؟

در کلینیک روانشناسی انتخاب نو برای آن که فرد بتواند ازمشاور شغلی استفاده کند نیاز است دریاره خواسته ها و آرزو های خود اطمینان داشته و به شناخت خوبی درباره خود رسیده باشند . اگر چه دکتر روانشناس در این زمینه نیز می تواند به افراد کمک کند اما یافتن علاقه در افراد باعث می شود تا روند یافتن شغل مناسب بسیار تسریع گردد. متخصص روانشناس شغلی نسبت به بازار کار و گسترش درآمد اطلاعات خوبی دارند و می توانند با توجه به علایق افراد و بازار کار مناسب افراد را در انتخاب شغل مناسب یاری دهند. روانشناس مشاور با استفاده از تست های روانشناسی مختلفی می تواند تشخیص دهد آیا فرد در شغلی که مد نظر است می تواند موفق باشد یا خیر.

مشاوره شغلی در مرکز مشاوره انتخاب نو چگونه انجام می شود ؟

یکی از کارهایی که دکتر مشاور شغلی انجام می دهد یافتن و ارائه اهداف کوتاه مدت و دراز مدتی می باشد که افراد برای آن به مرکز مشاورهمراجعه می کنند . روانشناس شغلی خوب در طی جلسات مشاوره نیاز و اهداف فرد را می یابد و چنانچه اهداف فرد را متناسب و مناسب شرایط زندگی و روحی فرد بیند در رسیدن به آن ، فرد را یاری می دهند و چانچه اهداف فرد را واهی و رسیده از مشکلات روحی و روانی افراد بدانند در به تغییر دادن اهداف و جایگزین کردن آنها با اهداف مناسب فرد را یاری می دهند.

شغل مناسب دغدغه بسیار زیادی برای افراد در زندگی ایجاد می کند و بهترین مراکز مشاوره را بر آن داشته تا برای حل آن از روش های تخصصی استفاده کنند تا با یاری مناسب افراد بتوانند در شغلی که هم نیاز روحی و هم نیاز روانی آنها را براورده می کند ، مشغول شوند.