کمبود عزت نفس از عوامل مهمی است که به شدت زندگی هر فردی را تحت تاثیر خود قرار می دهد . اگر بخواهیم زندگی فرد را از همان ابتدا بررسی کنیم خواهیم دید که دوران کودکی نقش مهمی را در زندگی آتی فرد ایفا می کند . در صورتی که والدین بتوانند در پرورش و تربیت فرزند خود به شکل موثری برخورد کنند می توانند در داشتن زندگی فردی او در آینده اثر مثبتی بگذارند اما در صورتی که نتوانند  به شکل موثری در تربیت فرزند خود تلاش کنند آن ها را با مشکلاتی در رابطه با زندگی فردی ، اجتماعی ، زناشویی و ... او رو به رو خواهند کرد . بزرگ ترین وظیفه هر والدی تربیت صحیح فرزند خودش می باشد و باید به آن اهمیت فراوانی قائل باشد . سپری کردن زمان مشخص با کودک و بر قراری تعامل درست با کودک و ایجاد دلبستگی امن و اطمینان بخشو دادن نیاز های اساسی به کودک نظیر عشق و محبت و امنیت و آرامش می تواند در داشتن زندگی فردی ایده آل در آینده نقش داشته باشد . وجود هرگونه مشکل رفتاری در دوران کودکی در صورتی که پیگیری و درمان نشود با عث به وجود آمدن مشکلاتی در آینده او خواهد شد و ممکن است که وضعیت فرد در بزرگسالی بد تر شود از این رو از همان ابتدا در صورتی که هرگونه مشکل رفتاری و امری غیر طبیعی در کودکان دیده شد باید سریعا مورد بررسی و درمان قرار گیرد .

ارتباط والد کودک در میزان عزت نفس کودکان نقش مهمی را ایفا می کند زیرا که سبک های ارتباطی که والدین در روابط خود با کودکان و نوجوانان استفاده می کنند در عزت نفس آن ها تاثیر گذار خواهد بود . بر اساس مطالعات انجام شده مشاوره روانشناسی خوب در تهران ، زمانی که والدین در ارتباط خود با فرزندانشان از سرزنش کردن ، انتقاد کردن ، رفتار های تند و طرد کننده ، عدم تایید آن ها ، تنبیه کردن ، عصبانیت ها ، محبت نکردن ، صمیمی نبودن با فرزندان و ... می تواند عزت نفس کودکان را کاهش دهد و این کاهش عزت نفس در دوران نوجوانی و بلوغ که دوران بسیار بحرانی می باشد بسیار تاثیر گذار خواهد بود  . طبق نظر روانشناسان مراکز مشاوره نوجوانان ، فرد با تغییرات اساسی جسمی ، جنسی ، روانی ، شناختی و ... رو به رو است . وقتی دوران کودکی مناسبی نداشته باشد در گذشتن این دوره بحرانی با مشکلاتی رو به رو خواهد شد . دوران نوجوانی دوره ای حساس می باشد زیرا که فرد در آن ترجیح می دهد که با همسالان خود در ارتباط باشد و ارتباط او با والدینش کمتر خواهد شد و به عبارتی در تلاش برای مستقل شدن می باشد . در صورتی که نوجوان با والدین خود از گذشته رابطه مناسبی نداشته باشد در این دوران بسیار خطر ناک خواهد بود و احتمال این که به سمت دوستان ناباب ، استفاده از سیگار و مواد مخدر ، روابط جنسی خطر ناک و .... گرایش خواهد داشت . 

عزت نفس در نوجوانان چیست ؟ 

عزت نفس به عنوان مقیاسی از حس ارزشمندی می باشد و زمانی ایجاد خواهد شد که نوجوان از سوی والدین ، همسالان ، معلمین و ... مورد تایید و احترام قرار گیرد . اگر  از همان دوران کودکی تایید و احترام در خانواده باشد فرد در دوران نوجوانی می تواند  عزت نفس مناسب را داشته باشد . دختران نوجوان نسبت به پسران نوجوان در حفظ عزت نفس مشکلات بیشتری دارند و والدین باید به آن توجه کنند . اگر به این سنین توجه کنیم خواهیم دید که آن ها به دنبال داشتن اندام ایده آل و مناسب ، چهره زیبا هستند و پیوسته با خود درگیر هستند . زمانی که به عزت نفس توجه نشود و والدین کمبود آن را جدی نگیرند و به دنبال جبران آن نباشند احتمال این که نوجوان به آسیب های روانی دچار شود بسیار زیاد خواهد بود . 

چه عوامل محیطی بر نوجوان تاثیر می گذارد ؟

طبق نظر روانشناس خوب مرکز مشاوره سکس ، عوامل موثر برفتار جنسی نوجوان عبارت اند از : صفات شخصیتی ، جنسیت ، زمینه فرهنگی و مذهبی ،، عوامل نژادی ، نگرش های خانواده و آموزش های جنسی و برنامه های پیشگیری می باشند . عوامل شخصیتی بر فتار جنسی و نیز رفتار های خطر جویانه در آن دوران تاثیر بسیاری دارد . اثرات تحصیلات بالای خانواده ، گروه های مذهبی و اجتماعی نوجوانان و برنامه های آموزشی مدرسه مدار می توانند در ماهش رفتار های جنسی پرخطر در میان نوجوانان را تضمین کند . 

رفتار های خطر جویانه معقول یکی از فعالیت های ضروری در نوجوانی است و منجر به اعتماد به نفس در برقراری ارتباط های جدید و در موقعیت های اجتماعی و ورزشی دارد . اما رفتار های پر خطر در نوجوانان با پیامد های منفی وخیمی همراه است این رفتار ها ممکن است به شکل های مختلفی بروز کند مانند مصرف الکل ، روش های جنسی خطر ناک ، رفتار های جراحت خود و یا رانندگی های بی احتیاط باشد .

زمانی که والدین توانایی ارتباط موثر با فرزند  نوجوان خود را نداشته باشند و یا رفتار های پرخطر و یا نشانه های اختللا های روانی را دراو دیدند باید در حهت درمان و مداخله فرزند خود اقدام کنند و این نشانه ها را جدی بگیرند و از بسیاری رفتار های پر خطر فرزند خود جلوگیری کنند . جهت رزرو وقت مشاوره در در مرکز مشاوره انتخاب نو به صفحه تماس با ما مراجعه نمایید .