کلید هوش اجتماعی در این است که بتوانید با بقیه ارتباط مثبت برقرار کنید و آن ها بتوانند احساس آرامش را تجربه کنند. اگر که شما با خودتان در آرامش هستید، اعتماد به نفس هم دارید و ارزش ها و معیارهای خودتان را می شناسید و اگر چنین باشید، این کیفیت از شما تراوش می کند و به وسیله حرکات بدن روی اطرافیانتان اثر مثبت می گذارد. 

حرکات بدنتان با کلماتتان هماهنگ باشد.

بر اساس مطالعات روانشناسی وقتی در حال توضیح دادن نکته ای هستید، سعی کنید که حرف هایتان با زبان بدنتان هماهنگ باشد. زمانی که با اطرافیانتان خوشآمد گویی می کنید حرکات بدنی آن ها را زیر نظر بگیرید مثلا اگر دست دادن عادتی متداول است قوت دست هر دو طرف مهم است و همچنین به چشمان طرف مقابل نگاه کنید و نگاه به صورت فرد نشان می دهد که آن فرد برای شما جالب است و این باعث می شود که او هم همین فکر را کند. 

از حرکات محبت آمیز مناسب استفاده کنید.

در برخی از فرهنگ ها افراد همدیگر را زیاد بغل می کنند. مثلا در روسیه مردم وقتی ب هم می رسند همدیگر را بغل می کنند و این امر در ان جا طبیعی است ولی در انگلستان افراد محتاطانه عمل می کنند. بغل کردن نقاط مثبت زیادی دارد زیرا که سیستم ایمنی بدن را هماهنگ می کند و باعث می شود که خستگی فرد کاهش یابد و احساس شادابی کند. همچنین بغل کردن باعث افزایش هموگولوبین خون می شود که حامل اکسیژن به نقاط مهم بدن از قبیل قلب، مغز و بقیه اندام هاست. بغل کردن به طور کلی، عمب مثبتی است که هوش اجتماعی و اعتماد به نفس را افزایش می دهد.

گوش کردن:

در مورد ارزیابی در بین افراد خانواده ، تنوع آماری زیادی به دست آورده ایم، که بستگی به نوع فرهنگ، ساختار و روابط با یکدیگر دارد. و دیده شده است که همسران در ازدواج نمره های پایین تری به شنونده بودن دیگری داده اند و این کاهش، با تعداد سال های زندگی مشترک آن ها ارتباط مستقیمی داشته است.

عادت های بد شنونده بودن:

در شنونده بودن چند عادت بد وجود دارد که می تواند به روابط شما صدمه بزند و این شامل تظاهر به گوش کردن، در حالی که گوش نمی کنید. در حین گوش کردن کارهای دیگری انجام می دهید، نشان می دهید که موضوع صحبت جالب نیست و یا نشان دهید که گوینده طرز بیان جالبی ندارد و با گوینده بیش از حد بحث کردن به طوری که موضوع اصلی صحبت گم شود و بیش ز حد هیجان نشان دادن، تکیه کردن به موضوعات جانبی تا اصل موضوع، پرداختن به اصل موضوع، نادیده گرفتن مسائل مشکل و پیچیده. مواردی که گفتیم به شدت روابط شما را تحت تاثیر منفی قرار خواهد داد.  در یک مکالمه و ارتباط موثر، شنونده بودن یک کار منفعل، بی احساس و حنثی نیست بلکه بخش حساس و فعال ماجرا است. اگر که بتوانیم حین گوش کردن به سخن گوینده، به حرکات بدنی او هم دقت کنیم، به مراتب محتوای دقیق تری از حرف های او دستگیرمان خواهد شد. و در ارتباط بین همسران بسیار تاثیر مثبتی را به همراه خواهد داشت زیرا همانطور که گفتیم مهارت گوش کردن پایه ترین و اساسی ترین مهارت ارتباطی می باشد.

افکارتان را متمرکز کنید.

این را بدانید که مغز روی بعضی از صداها تمرکز می کند و آگاهی از آن به شما کمک خواهد کرد که از توان شنونده بودن استفاده بهتری کنید. اگر به جای تمرکز روی صداهای مزاحم، سعی کنید روی مطلب یا فردی که دارید به او گوش می دهید تمرکز کنید، کم کم سر و صداهای مزاحم توسط مغز مسدود می شود و صدای کسی  را که با شما صحبت می کند، بهتر خواهید شنید. برای تقویت شنونده خوب بودن تمرین ساده ای است که می توانید انجام دهید. 

نگاه کردن:

برقراری ارتباط از طریق نگاه، بسیار با ارزش است. و درواقع نشاندهنده ی اهمیتی است که شما برای مخاطبتان قائلید.اما متاسفانه بسیاری از افراد به این اصل توجه نمی کنند ولی منظور ما نیست که فقط به او زل بزنید زیرا بسیاری از افراد خوششان نمی آید باید شرایط و مسائل را در نظر بگیرید و مناسب است که هر چند ثانیه یک بار نگاه گرمی به او کنید و نشان دهید چیزی که درباره اش صحبت می کند، برایتان جالب است.

به محتوا توجه کنید.

به جای انتقاد و برداشت منفی از طرز بیان گوینده، روی محتوای مطالب گفته شده تمرکز کنید اگر از محتوای کلام گوینده برداشت منفی کنید در حرکات بدنی تان منعکس می شود و بر گوینده و حتی اطرافیان اثر منفی می گذارد و موفق نمی شوید.

گسترده گوش کنید.

انسان به سادگی می تواند تحت تاثیر حرف های دیگران قرار بگیرد و از خود احساسات منفی بروز دهد . با افزایش توان شنونده بودن می توانید تصاویر دقیق و کامل افکار دیگران را در ذهن داشته باشید و این به شما کمک می کند که رابطه محکم تری با آن شخص برقرار کنید و این امر باعث می شود کمتر برخورد منفی یا مخالفت پیش بیاید. و این نکته را به یاد داشته باشید که سعی کنید دو برابر حرف زدن، بشنوید. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد مهارت های ارتباطی با مشاوران مطب در ارتباط باشید.