بر اساس مشاوره ازدواج و مشاوره خانواده صرفا دعوا با صدای خیلی بلند ، به رابطه صدمه نمی زند بلکه هنگام دعوا ؛ سرزنش و تحقیر و تمسخر ، حالت های بدنی خصمانه ، دست های گره کرده و حالت چهره است که به رابطه صدمه می زند. هر بار بعد از چنین دعوا هایی احساس می کنید ، بیشتر از طرف مقابل دور می شوید و بیشتر احساس آزردگی و نا امیدی می کنید. طبق نظر مشاور ازدواج و مشاور خانواده مرکز روانشناسی انتخاب نو ، ارتباط تحقیر آمیز ، عزت نفس هر دو همسر را تنزل می دهد و حل مسئله دو جانبه را غیر ممکن می سازد. در سوی دیگر ، ارتباط شفاف از عزت نفس محافظت می کند و فضای مناسبی را برای حل مشکلات فراهم می سازد.روانشناس مشاور خانواده ارتباط شفاف را به این صورت مطرح می کند که ما مسئولیت عواقب گفته های خود را بپذیریم ، یعنی به جای دروغ گفتن ، صادق باشیم ، به جای این که نصف حرف های خود را نگفته بگذاریم ، آن ها را به طور کامل بگوییم و مهم تر از همه به این معنی است که حمایت کننده باشیم و به جای حالت دفاعی و فاصله گرفتن ، صمیمیت و درک را پرورش دهیم.

راهکار های ارائه شده توسط روانشناس ازدواج برای ارتباط شفاف زوجین و به عبارتی چگونگی داشتن ارتباط صحیح زوجین با یکدیگر

روانشناس ازدواج خوب و روانشناس خانواده مرکز مشاوره انتخاب نو بیان می کند که اگر از این راهکارها پیروی کنید ، می توانید ارتباط تحقیر آمیز را حذف کنید که در این صورت سطح ناراحتی و عصبانیت به طور قابل ملاحظه کاهش می یابد.

 

 

1)     از کلمات و اصطلاحات قضاوتی اجتناب کنید. روانشناس مشاور ازدواج ، کلمات و اصطلاحات قضاوتی را به عنوان مواردی غیر واقعی که به همسرتان حس ناقص بودن را انتقال می دهد ، معرفی می کند. خودخواه ، تنبل ، بی فکر و... به حس ارزش فرد حمله می کند و آن را تحلیل می برند. این کلمات در رابطه بین دو همسر که به هم توجه دارند ، هیچ جایی ندارند.

2)     از برچسب های کلی اجتناب کنید . دکتر مشاور خانواده برچسب های کلی را به عنوان  محکوم ساختن هویت همسر معرفی می کند. در واقع این پیام را منتقل می دهد که او بد است نه فقط همین لحظه بلکه همیشه ، موقعی که این پیام ها را می دهید ، ممکن است احساس کنید درست و عادلانه بوده و تنبیه های مناسبی برای طرف مقابل هستند ، اما پیامد آن ها از بین رفتن اعتماد و صمیمیت است.

3)     از بیان سوابق گذشته اجتناب کنید. دکتر مشاور ازدواج به زوجین پیشنهاد می دهد که در مورد موضوعات فعلی صحبت کنید ، ارتباط بر اساس سوابق گذشته ، باعث انتقال عقده ها از گذشته به حال می شود . یک قانون ساده که مشاور خانواده خوب معرفی می کند این است که هرگز موقعی که عصبانی هستید ، سوابق گذشته را بازگو نکنید . وقتی عصبانی هستید ، رجوع به گذشته به جای این که منبعی برای روشن ساختن ، عاملی خواهد شد که رابطه شما را بیشتر تخریب خواهد کرد.

4)     از مقایسه های منفی خودداری کنید. مشاور ازدواج خوب مرکزمشاوره به این موضوع می پردازد که ارتباط سالم باعث نمی شود که همسرتان در مورد خودش یا شما احساس بدی داشته باشد . این روابط به جای این که او را ناراحت کند ، طرحی برای کمک به او می چیند. و به جای طرد او ، سعی می کند مشکل را حل کند. مقایسه های منفی هیچ وقت مشکلی را حل نمی کند ، تنها حاصل این رفتار ها ، تنبیه کردن و حمله بردن به طرف مقابل است.

5)     از تهدید کردن اجتناب کنید. مشاور پیام اساسی تهدید را به این صورت بیان می کند که تو فرد بدی هستی و من می خواهم تو را تنبیه کنم. پیام ((تو بدی )) به قدر کافی دردناک است اما ناراحت کردن طرف مقابل به طور عمدی برای رابطه تان بسیار تخریب کننده تر است.

6)      به جای حمله با احساسات خود آن ها را توصیف کنید. موقعی که احساس های خود را شرح می دهید ، از واژه های شفافی استفاده کنید. دکتر مشاور بیان می کند که فقط هیجان مربوطه را توصیف کنید . حمله کردن با احساس هایتان به این معنی است که از عواطف خود به عنوان یک سلاح استفاده کنید. از صداهای بلند ، خشن ،ترسناک ، سرد و خصمناک و طعنه آمیز و نیش دار استفاده کردن از جزء حمله با احساسات خود است. هنگام ارتباط شفاف بر صدای خود تسلط دارید و می توانید بلندی و تن آن را تنظیم کنید ، در نتیجه همسرتان به جای این که مورد هجوم احساس شما قرار گیرد ، به آن گوش می دهد.

7)     حالت بدنی خود را گشاده و پذیرنده نگه دارید. دکتر مشاور خوب بیان میکند که حالات بدنی  به وضوح این پیام را منتقل می دهد که چقدر تمایل دارید با او ارتباط برقرار کنید . حفظ تماس چشمی ، گره نزدن دست ها و حالت چهره ی شل و آرام می تواند برای داشتن ارتباط خوب موثر باشد.

8)     از پیام های شفاف استفاده کنید. پیام های شفاف ؛ مشاهدات ، اظهار نظر ها ، احساس ها و نیاز ها را مجزا می کنند اما پیام های آلوده برای ایجاد ناراحتی و سردرگمی ، این مولفه ها را ترکیب می کنند یا برچسب اشتباه می زنند .

مرکز مشاوره و روانشناسی انتخاب نو با مدیریت آقای دکتر تابع جماعت و خانم دکتر باقری ارائه دهنده خدمات مشاوره خانواده و مشاوره ازدواج می باشد . جهت هماهنگی و اطلاعات بیشتر با شماره های 22642681 و 26652551 تماس حاصل فرمایید.