نوروفیدبک از یک سری تمرین هایی تشکیل می شود که در مرکز مشاوره انتخاب نو به افراد کمک می کند تا از طریق شیوه آموزش از طریق تکرار، فعالیت های مغزی را تغییر دهد افرادی که از جلسات نوروفیدبک استفاده می کنند معمولا یا دچار اختلالاتی در عملکرد های مغزی هستند یا تمایل به کارکرد های بهتر مغزی هستند. دستگاه نوروفیدبک شامل سیم هایی می شود که به نقاط خاصی در سر وصل می شود و یک صفحه مانیتور که تغییرات امواج مغز را نشان می دهد و برنامه هایی که با کمک آنها می توان کارکرد مغز را تغییر داد.

با کمک دستگاه نوروفیدبک در مراکز مشاوره روانشناس می تواند عملکرد مغز در شرایط گوناگون را ثبت نموده و تمرین هایی که فرد تیاز دارد را انجام دهد. یکی از کاربرد های فراوان برای کسانی که در جلسات نوروفیدبک و بیوفیدبک شرکت می نمایند حل مشکلات یادگیری و حافظه می باشد، کسانی که از مشکلات حافظه رنج می برند با مراجعه به یک کلینیک روانشناسی خوب و انجام جلسات مشاوره معمولا به متخصص نوروفیدبکارجاع داده می شوند.

مشاور نوروفیدبک برای درمان حافظه افراد در جلسه اول نمونه امواج مغزی فرد را ثبت می نماید و تعداد جلساتی که فرد نیاز دارد تا در برنامه های تمرینی شرکت نماید را عنوان می کند، معمولا در بهترین کلینیک های روانشناسی برای افرادی که تمایل دارند تا جلسات خود را طی نمایند یک برنامه ویژه و تخفیف در هزینه جلسات نوروفیدبکدر نظر گرفته می شود، افراد می توانند با پرداخت هزینه نوروفیدبک خود به صورت کلی از یک یا دو جلسه رایگان بهره مند شوند و این گونه نیز تشویق می شوند تا دوره درمانی خود را کامل نمایند، درمان نوروفیدبک هیچ گونه عارضه ای همچون درمانهای دارویی ندارد و تنها مشاور روانشناس از طریق امواج مغز افراد را مورد توجه قرار می دهند.

باید توجه داشت کسانی که نیاز با شرکت در جلسات نوروفیدبک در یک مرکز مشاوره خوب دارند، حتما باید در جلسات خود استمرار داشته و دوره درمانی خود را تحت نظر دکتر روانشناس کامل بگذرانند زیرا احتمال فراموشی و بازگشت کارکرد مغز به شکل اول بسیار زیاد است. دربهترین کلینیک های روانشناسی تهران از بهترین دستگاه های نوروفیدبک و بهترین مشاور نوروفیدبک استفاده می شود که در روزهای مشخصی افراد می توانند از آن استفاده کنند زیرا مرتب بودن جلسات درمانی در اثر گذاری آن نیز بسیار مهم است.

پس از طی دوره درمان روانشناس نوروفیدبک بک بررسی کلی دیگری باز انجام می دهد تا مطمئن شود انجام تمرینات اثر گذار بوده و کارکرد مغز تغییرات مثبتی داشته است .

گاهی افراد نیازمند آن هستند که در طی گذراندن دوره نوروفیدبک از مشاوره یک دکتر روانشناس نیز بهره مند شوند تا با روش هایی که این تمرینات را اثر گذار تر می نماید بهره مند شود. بسیاری از مشاور کودکان برای افزایش یادگیری و حافظه در کودکان از همراهی نوروفیدبک نیز بهره می برند زیرا تاثیر درمان نوروفیدبک و درمان بیوفیدبکدر کودکان بسیار بیشتر می باشد. انجام تمرینات نوروفیدبک که با نشان دادن تصاویر به کودکان همراه است می تواند در تاثیر گذاری آن بی افزاید.