روش درمانی نوروفیدبک در کلینیک تخصصی روانشناسی توسط روانشناس نوروفیدبک انجام می شود. و به طور کلی نوروفیدبک روش درمانی بر پایه ی یادگیری است . درمان نوروفیدبک با ارائه دادن  بازخورد به فرد در مورد عملکرد مغز خود به خصوص امواج مغزی آن ها می باشد به عبارتی با تاثیر گذاری بر امواج مغزی همراه است زیرا که هر مغز صرف نظر از سطح عملکرد آن می تواند برای بهبود عملکرد آموزش ببیند.


 

موارد کاربرد نوروفیدبک  

نوروفیدبک در مرکز تخصصی مشاوره با اثربخشی غیر مخرب خود و استفاده از ان در طیف اختلالات خواب ،سردرد میگرن ، افسردگی، اضطراب و اختلالات عاطفی کاربرد دارد . از درمان نوروفیدبک می توان برای کمک به افراد مبتلا به اختلالات مغزی مانند اوتیسم ، فلج مغزی و تشنج استفاده می شود. و ابن نکته اشاره کنیم که دکتر نوروفیدبک با استفاده از روش درمانی نوروفیدبک تلاش میکند که عملکرد مغز افراد دارای اختلالات مغزی را بهتر کند.

تاثیر نوروفیدبک در کودکان بیش فعالی/کمبود توجه

درمان نوروفیدبک توسط متخصص نوروفیدبک برای اختلال بیش فعالی/کمبود توجه نیز موثر است . مدیریت اختلال بیش فعالی/ کمبود توجه مشکل است. و این اختلال پیچیده ای است که می تواند بسیاری از جنبه های زندگی روزانه کودک را تحت تاثیر قرار دهد.درمان نوروفیدبک برای بیش فعالی توسط دکتر روان شناس و همچنین با همکاری روانشناس کودکان برای تنظیم فعالیت مغز خود کودک و سرانجام تمرکز بهتر در مدرسه یا کار انجام می شود.

 


 

 

نحوه انجام درمان نوروفیدبک در مرکز نوروفیدبک انتخاب نو

در طول جلساتی که در کلینیک نوروفیدبک تشکیل می شود ،مشاور نوروفیدبک سنسورهایی را به سر افراد وصل میکند و این سنسورها به مانیتوری متصل هستند و اطلاعاتی در مورد  فرکانس های مغزی استخراج می شود و اجازه داده می شود که افراد شاهد الگو های امواج مغزی خود باشند و  و هم خود فرد میتوانند واکنش مغز را در هر لحظه مشاهذه کنند. سپس روانشناس نوروفیدبک افراد را برای تغییر فعالیت خود به الگوهای مناسب تر پیش می برد وبا تمرین بر روی وظایف خاص اموزش میدهد.اگر فرد ببیند که مغزشان در هنگام تمرکز چگونه عمل می کند ممکن است بتواند فعالیت مغز خود را کنترل کند زیرا که خود تنظیمی از موارد ضروری عملکرد مغز خوب است.

به طور کلی در طول یک جلسه درمان در مرکز نوروفیدبک افراد می توانند انواع استراتژی ها را دنبال کنند تا تمرکز خود را حفظ کنند و ببینند که چگونه بر فعالیت مغز تاثیر می گذارد و این ممکن است که به آن ها کمک کند تا استراتژی های موفق را برای زمانی که سنسورها وصل نیستند نیز توسعه دهند.