دکتر روانشناس با نوروتراپی به اصلاح عملکرد مغز به صورت نوروفیزیولوژیکی در کلینیک روانشناسی می پردازد. درمان نوروتراپی شامل نوروفیدبک و بیوفیدبک می شود که در آن با کمک ثبت امواج مغز مشاور روانشناس دست به تغییرات ذهنی افراد می زند. یکی از پیشرفته ترین درمان هایی که امروزه برای حافظه ، یادگیری ، افسردگی ، مشکلات خواب و کندی عمل مغز در بهترین مراکز روانشناسی انجام می گیرد نوروفیدبک می باشد. متخصص نوروفیدبک بدون آن که فشاری به مراجع وارد آورد یا به خاطرات فرد با استفاده از روش آموزش مغز و شرطی کردن آن به درمان فرد و بهبود عملکرد آنها می پردازد.

مشاور نوروفیدبک در جلسه اول مراجعه افراد از آنها یک تست کلی درباره عملکرد مغزشان در مواقع کلی به صورت ثبت امواج مغزی تهیه می کند، پس از برسی که روانشناس بر روی این آزمایش انجام داد تشخیص می دهد فرد برای حل مشکل خود نیاز به چند جلسه نوروفیدبک دارد . نزدیک بودن جلسات به یکدیگر و پی گیری مداوم مراجع می تواند تاثیرات بسیار زیادی بر درمان نوروفیدبک داشته باشد.

کسانی که به مرکز مشاوره نوروفیدبک مراجعه می کنند معمولا اطلاعات زیادی درباره نوروفیدبک ندارند. بسیاری از متخصصین روانشناس از درمان های مختلفی برای حل مشکلات روحی و روانش افراد استفاده می کنند. بازی درمانی ، درمان دارویی ، درمان شناختی و... از انواع آنها می باشد. در درمان از طریق نوروفیدبک یک مشاور خوب از ویژگی انعطاف پذیری مغز برای تغییر عملکرد مغزی افراد استفاده می کند.


در این مطلب به توضیحاتی در باره عملکرد دکتر نوروفیدبک ارائه دادیم چون نوروفیدبک از پر کاربرد ترین شیوه های نوروتراپی می باشد. متخصص نوروتراپی یک جریان تحریک الکتریکی به مغز می دهد که بسیار خفیف و کمتر از آستانه تحمل نورون است. دستگاه نوروتراپی امواج بسیاز پایینی را از طرق جمجمه به مغز فرد وارد می کند. درمان نوروتراپی به بهترین روانکاو و روانپزشک درمرکزمشاوره کمک بسیار زیادی کرده است و به عنوان یک درمان فرعی برای افسردگی ، بیش فعالی و بی خوابی های مزمن پیشنهاد می شود.

امروزه در بهترین کلینیک های روانشناسی تهران درمان نوروتراپی و نوروفیدبک بسیار گسترش یافته و افراد به دنبال آن هستند تا بهترین مرکز مشاوره نوروتراپی و بهترین مرکز مشاوره نوروفیدبک را بیابند ، کلینیک روانشناسی انتخاب نو این امکان را فراهم آورده تا افراد بتوانند در محیطی کاملا تخصصی ازبهترین خدمات نوروتراپی و بهترین خدمات نوروفیدبک بهره مند شوند.

نوروتراپی ، نوروفیدبک و بیوفیدبک به عنوان درمان های روانشناسی بی عارضه امروزه در جهان شناخته شده هستند و افراد می توانند بدون هیچ عوارض جسمانی و روانی از آن استفاده نمایند و با استفاده از تغییرات عملکرد مغز بر انواع نابهنجاری ها در مغز پیروز شوند.