مشاوره شغلی در کلینیک روانشناسی به افراد کمک می کند تا از مشاوره مناسبی برای انتخاب شغل مناسب یا یافتن افراد مناسب برای مسئولیتی خاص بهره ببرند. شغل مناسب یکی از مهمترین انتخاب های افراد در زندگی می باشد که می تواند بر همه جنبه های زندگی فرد تاثیر بگذارد. مشاور شغلی در مرکز مشاوره به برسی دقیق افراد و کمک به آنها برای شغلی که با روحیات و علایق آنها سازگار باشد می پردازد و با توجه به تمامی جوانب افراد را به شغل مورد نظر راهنمایی می کنند.

مشاور شغلی خوب در بهترین کلینیک های روانشناسی برای بخش های مختلف زندگی افراد کاربرد دارد. کسی که تازه از دوره درس خواندن خارج شده و تمایل به ورود برای کار می باشد برای انتخاب شغل مناسب می تواند از یک روانشناس شغلی استفاده نماید. روانشناس بر اساس توانایی ها ، امکانات و تمایلات فرد به افراد شغل پیشنهاد می دهند. کسانی که از شغل خود احساس رضایت نمی کنند نیز با مراجعه به یک مرکز مشاوره خوب می توانند کمک بزرگی دریافت کنند. روانشناس خوب به این افراد کمک می کنند تا جنبه های دیگری از شغل خود و راه های پیشرفت در آن را دریافته و با کمک مشاور روانشناس بر اساس علایق خود در زمینه شغل مورد نظر فعال گردند.


استفاده از مشاوره شغلی حرفه ای در شرکت های بزرگ و مشاغل سازمانی بسیار کاربرد دارد. مدیران و مسئولین این شرکت ها تمایل دارند تا با کمک یک مشاور شغلی حرفه ای افراد را برای مسئولیت های مناسب انتخاب نمایند. در بسیاری از شرکت ها و کارخانه ها مدیران خوب تلاش می کنند تا با کمک مشاور شغلی حرفه ای نقاط قوت و ضعف کارمندان خود را یافته و با توجه به مهارتهای افراد آنها را در بخش های مناسب با تواناییشان قرار می دهند.

بسیاری از صاحبان مشاغل حرفه ای برای آموزش هر چه بیشتر افراد خود در مراکز مشاوره اقدام به برگزاری دوره های آموزشی می نمایند . این کارگاه های آموزشی که زیر نظر بهترین مشاور شغلی برگزار می گردد روشهای مهارت شغلی و زبان بدن را آموزش می دهند . هدف بسیاری از مدیران از برگزاری این دوره های روانشناسی در بهترین کلینیک های روانشناسی تاثیر گذاری هر چه بیشتر بر کارمندان و در نتیجه مراجعین شان می باشد.

یکی از وظایف بسیار مهم بهترین مشاور شغلی ایجاد برنامه مناسب و هدف دار برای افرادی می باشد که تمایل و علاقه به شغلی خاص دارند و در راستای رسیدن به هدف خود تلاش می کند یک مشاور خوب با برنامه ریزی مناسب و مشاورهکامل به افراد کمک می کنند تا به هدف خود نائل آیند.

مرکز مشاوره انتخاب نو با بهترین روانشناسان و بهترین مشاوران تهران تلاش نموده تا بهترین خدمات روانشناسی شغلی را به کسانی که برای رسیدن به هدف خود تلاش می نمایند فراهم کنند . این مرکز روانشناسی با ارائه خدمات خوب مشاوره نام خود را جزء بهترین مراکز مشاوره شرق تهران ثیت نموده است.