اعتماد به نفس با تمرین و خودسازی میسر می شود. انسان مجموعه ای  از خواستن و توانستن است و خواسته های  فراوانی دارد. اما اگر نتواند در مسیر تحقق آن خواسته ها حرکت کند، نمی توان او را صاحب اراده و اعتماد به نفس دانست اما انسان ها این طور برنامه ریزی شده ایم که ارزش نهادن به خودمان را وابسته به شرایط می دانیمو زمانی به خودمان می گوییم «من فرد ارزشمندی هستم چون ...». ماموفقیت را با نتایج ثابت از قبیل ثروت، پیشرفت شغلی، جایگاه اجتماعی و تأیید عمومی تعریف می کنیم. این واقعاً طرز فکر وحشتناکی است چون به ما می گوید که بدون این دست آوردها هیچ ارزشی نداریم. در بحث مشاوره روانشناسی هر فردی ارزش های منحصر به فرد خود را دارد. در گام اول با خودتان عهد کنید که طرز فکر و نگرشتان را در مورد ارزش قائل شدن برای خودتان تغییر دهید. دست آوردهای دنیوی خود را جشن بگیرید اما به یاد داشته باشید که آنها تعیین کننده ی  ارزش ها و معرف شما نیستند. شما ارزشمندید چون خودتان هستید و در این دنیا حضور دارید.

از خودتان بد نگویید.

اگر به تکرار عبارتهای منفی درباره خودتان و توانایی هایتان ادامه دهید نمی توانید از عزت نفس کافی بهره مند شوید. در مورد ظاهرتان، شغلتان، روابطتان، وضعیت مالی تان یا هر بعد دیگر زندگیتان که می خواهید، صحبت کنید اما از اظهار نظرهایی که به سرزنش خود منجر می شود بپرهیزید چرا که این گفته های تحقیرآمیز تنها به احساسات منفیتان نیرو می بخشد و عزت نفستان را متزلزل می کند باعث می شود که پیشرفت و توانایی خود را درانجام کارها از دست بدهید.

درک کنید که گذشته مساوی حال نیست.

مطالعات روانشناسی خانواده نشان می دهد هر اتفاقی که سال پیش، ماه پیش یا حتی دیروز افتاده به معنی فردا، ماه آینده یا سال آینده نیست. شما آینده تان را در زمان حال می  سازید و میتوانید با خودتان تصمیم بگیرید که چقدر اجازه دهید اتفاقات گذشته بر آینده شما تاثیر بگذارند.حتی اگر طی سال های گذشته طولانی اعتمادبه نفس خیلی پایینی داشته اید، به این معنی نیست که قرار است همانطور بمانید. می توانید تصمیم بگیرید که زندگی و آینده تان را تغییر دهید. می توانید افکار و خاطرات مربوط بهگذشته را دور بریزید و به چیزهای جدیدی فکر کنید.

مدیتیشن را فراموش نکنید.

بر اساس مطالعات مشاوره روانشناسی برخی ا اوقات خود را بـرای استراحت و تفکـر و تنش زدایی و مدیتیشن و آرامش روانی عضلای اختصاص دهید.رهایی از نگرانی ها و تنش ها در این دوران ضروری است و هر فردی به آن احتیاج دارد. مدیتیشن راهی عالی برای از بین بردن افکار منفی و دست یافتن به افکار مثبت است.

شناخت توانایی ها و استعدادهای خود:

همه ما در وجود خود، از استعدادهایی برخورداریم. کافی است این نیروها را بشناسیم و براي رسیدن به هدف و ارزش هایمان  آنها را به کار گیریم و از ان ها لذت ببریم. پس این استعداد های خود را کشف کنید.

دید خود را به زندگی تان تغییر دهید.

مشاوران مرکز روانشناسی اشاره می کنند که با تغییر نگاه، ایده آل ها و اهداف زندگیمان به درستی شکل می گیرند و آنگاه گام دوم، یعنی تلاش مستمر و انتخاب های عالی و فرداساز، در دنیاي ما رخ خواهد داد. نگرشها و اندیشه های ما مهمترین عامل تغییر به شمار می آیند. 90 درصد تغییرات خوب و بد زندگیمان، به نوع نگرش ما به رخدادهای زندگی بستگی دارد و 10درصد آن به وقایع بیرونی وابسته است.

خودتان را دوست داشته باشید.

براي اينکه ديگران شما را جدی بگیرند ابتدا بايد خودتان شخصیت وجودي تان را جدی بگیريد و خودتان را باور داشته باشید. براي رسیدن به اين هدف از دو بعد بیرونی و درونی ميتوان اين موضوع را تحت بررسی قرارداد که در اين مورد بعد درونی آن از اهمیت بیشتری برخوردار است. اگر بخواهیم از بعد درونی به اين موضوع نگاه کنیم بايد روند افکار و احساساتمان را تغییر دهیم و نگرش خود را عوض کنیم برای موفق شدن در هر بعد از زندگی در ابتدا باید خودتان را دوست داشته باشید و به خودتان ارزش قائل باشید.  ممکن است با خودتان بدرفتاری کنید و خودتان را دوست نداشته باشید. ولی هیچ نیازی به این کار نیست. حتی اگر تا امروز هم اینطور رفتار میکرده اید دیگر وقتش رسیده است که دست از آن بردارید. درعوض با خودتان مهربان باشید. بدرفتاری با خودتان هیچ دلیلی ندارد مگر اینکه بخواهید خودتان را ناراحت کنید. یک بخش مهم است مهربان بودن با خودتان این است که نقاط قوتتان را می فهمید و آنها را رشد می دهید. این کار نه تنها به بهتر شدن مهارت هایتان کمک می کند بلکه اعتمادبه نفستان را هم بالا می برد. 

واقع بین باشید.

فردي موفق است که واقع بین باشد و مسئولیت رفتارهاي خود را بپذيرد. به این منظور نقاط قوت و ضعف خود را بشناسید و آن ها را بپذیرید. 

تحسین ها را پذیرا باشید.

یک کار کوچم دیگر اما مهم  این است که تحسین های دیگران را بپذیرید. تشکر کردن برای تحسین و تمجید دیگران هیچ

اشکالی ندارد. و بعد از هر تحسین حس خوبی به خودتان پیدا کنید.برای کسب اطلاعات بیشتر با مرکز روانشناسی در ارتباط باشید.