روانپزشک و روانشناس معمولا برای درمان اختلالات روانی در کلینیک روانشناسی با یکدیگر همکاری نزدیکی دارند. دکتر روانشناس پس از مشاوره از نیاز به دارو درمانی را در افراد تشخیص دهد آنها را به یک دکتر روانپزشک ارجاع می دهد و بالعکس، گاهی کسانی که برای درمان دارویی به مرکز مشاوره مراجعه می نمایند نیاز به شرکت در جلسات مشاوره و راهنمایی گرفتن از یک  متخصص روانشناس دارند. در مواردی یک روانپزشک خوب تشخیص می دهد که فرد از درمان دارویی در کنار درمان روانشناسی استفاده نماید. در این مطلب سعی نموده ایم تا مواردی که نیاز دارند هم به متخصص روانپزشک و هم به متخصص مشاور مراجعه نمایند را به اختصار توضیح دهیم.

- کودکانی که دچار بیش فعالی می باشند یکی از موارد مهم در درمان دارویی در کنار مشاوره هستند. بیش فعالی در کودکان علت های گوناگونی دارد که گاهی به خاطر میزان نامناسب هورمون ها در بدن می باشد، متخصصین روانشناس معمولا کودکانی را که برایدرمان بیش فعالی مراجعه می نمایند را به صورت هم زمان در جلسات مشاوره و دارو درمانی شرکت می دهند. روانشناس کودک بسته به میزان شدت بیش فعالی و نیاز کودک این کار انجام می دهد و تمامی کودکانی که دچار اختلالات بیش فعالی هستند، نیاز ندارند به روانپزشک متخصص مراجعه نمایند.

- افرادی که دچار وسواس و استرس هستند نیر معمولا تحت نظارت یک روانپزشک خوب قرار می گیرند، روانشناس برای درمان وسواس و استرس در ابتدای شروع دوره درمانی نیاز به آرامش نسبی مراجع را درک کرده و او را به یک روانپزشک خوب معرفی می نماید تا با استفاده از دارو های آرامبخش ، آرامش اولیه خود را به دست آورند. افرادی که دچار وسواس شدید هستند معمولا به صورت ناخودآگاه دچار استرس و اضطراب هم می شوند. این افراد در صورتی که بیماری آنها در درجه حاد قرار گیرد نیاز دارند تا حتی تحت نظر بهترین روانپزشک در بیمارستان بستری گردند و دارو های قوی تری را استفاده نمایند.

- افسردگی یکی دیگر از مواردی است که روانپزشک برای درمان آن فرد را به یک مشاور خوب ارجاع می دهد. درمان افسردگی یکی از مهمترین درمان های روانی می باشد که متاسفانه میزان آن در شهر بزرگ همچون تهران نیز بسیار زیاد است. بهترین مراکز مشاوره و بهترین روانپزشک افسردگی برای درمان از کمک یک مشاور روانشناس نیز بهره می گیرد تا در روند درمانی فرد را همراهی نماید و با دریافت دلیل و ریشه اختلالات روانی به پیشرفت موفقیت آمیز درمان روانشناسی برسند.

در بهترین کلینیک های روانشناسی که تحت نظارت سازمان نظام روانشناسی می باشند معمولا روانپزشک حرفه ای اقدام به برگزاری جلسات مشاوره نمی نمایند و بر عکس. روانپزشک و روانشناس حرفه ای با همکاریه یکدیگر می توانند به درمان انواع اختلالات روانی در کمترین زمان برای مراجعین بپردازند.

مرکز مشاوره انتخاب نو با انتخاب بهترین متخصصین در روانشناسی و روانپزشکی توانسته تبدیل به یکی از بهترین مراکز روانشناسی تهران شود و مکانی امن و آرام برای تمامی کسانی باشد که نیاز به درمان تخصصی دارند.