دکتر روانکاو اختلالات روانی مراجعین و عملکرد های ذهنی آنها را در مرکز روانشناسی انتخاب نو مورد برسی قرار می دهد. روانکاوی در عمق گذشته افراد جستجو می کند و دلایلی که فرد را دچار مشکل نموده است می یابد، بسیاری از افرادی که برای درمان روانکاوی به کلینیک روانشناسی ارجاع داده می شوند خود از علت و ریشه مشکل خود آگاهی ندارند این مشکلات گاهی چنان آسیب زا بوده اند که به عمق ناخودآگاه فرد رفته و فرد به سختی یا اصلا به یاد نمی آورد. روانکاو خوب به افراد کمک می کند تا با آرامش بدون آن که از این یادآوری فرد دچار آسیب شود این خاطرات به خودآگاه فرد وارد شود.

در بسیاری ار موارد متخصص روانکاو با مقاومت بیمار رو به رو می شود ، زمانی که بیمار تمایلی ندارد تا وارد موضوعی شود و نا خودآگاه مسیر صحبت را تغییر می دهد نشانه ای برای مشاور روانکاو می باشد و تلاش می نماید آن را پی گیری نموده تا دلیل آن را یافته، از نظر بهترین روانشناسان، ذهن انسان هوشمندانه از حرکت به سمت اطلاعات نهفته در مغز که باعث ایجاد مشکلات است عبور می کند و این وظیفه متخصص روانشناس است تا با روش های هوشمندانه از این کار جلوگیری نماید.

بهترین روانکاوی در مراکزمشاوره به دسته های گوناگونی تقسیم می شوند که نمونه هایی از آنها را در این مطلب ذکر می کنیم:

- روانپویشی : در درمان روانپویشی عملکرد بدن عامل رفتار افراد است ، روانشناس روانپویشی سعی می نماید تا با کنترل هیجانات هیجانات فرد به کنترل ذهنی آنها بپردازد.

- طرحواره :طرحواره درمانی شیوه ای است که بسیاری از روانکاوان از آن استفاده می کنند. در این روش روانشناس متخصص به استفاده از روشهای روانشناسی به علل و عوامل مشکلات روانی افراد که ریشه در گذشته دارد پی می برد ، در بهترین کلینیک های روانشناسی تهرانطرحواره درمانی یکی از شیوه هایی است که بسیار پاسخ مناسبی داده است و باعث درمان بسیاری از افرادی شده است که برای حل مشکلات روانی خود مراجعه نموده اند.

- روانشناسی تحلیلی : در این شیوه به خودآگاه و ناخودآگاه افراد توجه می کنند. تمامی احساساتی که در خودآگاه افراد وجود دارند ریشه عمیقی در ناخودآگاه آنها دارد گاهی یکروانکاو خوب با تغییراتی که به صورت کاملا نامحسوس در ناخودآگاه افراد می دهد می تواند خوآگاه آنا را مورد برسی قرار می دهد.

در بسیاری از کلینیک های روانشناسی همچون کلینیک روانشناسی انتخاب نو از شیوه های مختلفی برای درمان روانشناسی استفاده می کنند و تلاش دارند تا با کمک ایجاد فضای مناسب برای مراجعین آنها را ترغیب نماید تا ازخدمات روانشناسی استفاده کنند.