مشاور روانشناس به موضوعات مختلفی در مرکز مشاوره توجه می کند از جمله علت ترس از تاریکی کودکان و علت آن. بهترین مشاور روانشناس ترس از تاریکی در کودکان و گاهی حتی در بزرگسالان را امری طبیعی می داند زیرا از نظر روانشناس متخصص به صورت کلی انسان موجودی است که چنانچه نتواند چیزی را با قوه بصری خود درک کنند احساس وحشت می نمایند. البته گاهی ترس از تاریکی نوعی فوبیا می باشد که باید حتما در یک کلینیک روانشناسی به آن رسیدگی گردد. تفاوت این که ترس از تاریکی مشکلی گذرا می باشد یا نوعی فوبیا است وظیفه مشاور روانشناس خوب می باشد.

روانشناس خوب کسانی را که دارای فوبیای تاریکی هستند را در یک نکته اصلی با کسانی که دچار ترس از تاریکی هستند متفاوت می دانند ، این افراد از نظر بهترین روانشناس مشاور فقط از چیز هایی که در تاریکی است نمی ترسند بلکه وحشت این افراد از خود تاریکی است. این افراد وقتی در تاریکی قرار می گیرند احساس ترس ، اضطراب و استرس فراوانی پیدا می کنند ، تقریبا بیشتر کودکان در سالهای اولیه مخصوصا زمانی که جدا از والدین در اتاق خود قرار می گیرند این احساس را تجربه می کنند که از نظر مشاور کودکان این مسئله پس از مدتی قابل حل می باشد اما گاهی کودکان دچار فوبیای تاریکی می باشند که برای درمان بهتر است حتما از یک دکتر روانشناس کودک در مرکز مشاوره کودکان کمک گرفته شود.

ترس از تاریکی در کودکان به نظر بهترین مشاور کودکان دلایل زیادی می تواند داشته باشد، گاهی تجربه های ناراحت کننده باعث می شود تا کودکان نتوانند در تاریکی احساس آرامش کنند. کودکانی که در تاریکی گم شده اند ، کودکانی که تجربه ورود دزد در تاریکی به خانه را داشته اند می تواند از دلایل ترس کودکان از تاریکی باشد. مشاور روانشناس کودک معمولا احساس وحشت از تاریکی را در کودکان با واکنش های فیزیکی همچون، لرزیدن، تعریق ، سرگیجه و مشکل تنفس می دانند. چنانچه مشکل ترس برای کودکان در یک کلینیک روانشناسی کودکان توسط یک روانشناس کودک خوبدرمان نگردد احتمال آن که این مشکل تبدیل به فوبیای تاریکی در بزرگسالی گردد بسیار زیاد است.

مشاور خوب کودک روشهای مختلفی را در یک مرکز مشاوره خوب برای درمان ترس از تاریکی در کودکان امتحان می کند تا روش مناسب با روحیات کودک را دریابد. متخصص مشاور کودک به والدین پیشنهاد می کند تا درباره تاریکی داستان های زیبا که احساس خوشایندی در کودک ایجاد می کند برای کودک خود تعریف کنند تا نگرش کودک را نسبت به تاریکی کم کم تغییر دهند. بهترین مشاور روانشناس کودک از والدین می خواهد تا به هیچ عنوان از اجبار برای مقابله با ترس کودکان از تاریکی استفاده نکنند و چنانچه کودک دچار وحشت زیادی می باشد چراغی مناسب که نوری کم ولی به صورتی که کودک قادر باشد اتفاقات را در تاریکی تشخیص دهد در اتاق کودک قرار دهند، تا کودک احساس وحشت از ندیدن نداشته و با کمک روشهای درمانی متخصص مشاور روانشناس کم کم به درمان دست پیدا کنند.