بی شک در دنیای امروزی در این در این دنیای پر تنش که ممکن است تمامی ما در موقعیت های مختلف تحت تاثیر مسائل استرس زا قرار بگیریم نیاز به کمک از سمت یک فرد متخصص بسیار احساس شود .بدین منظور کلینیک خدمات روانشناختی و مراکز خدمات روانشناختی می توانند به صورت تخصصی ،  بهترین خدمات روانشناختی را به شما عزیزان ارائه کنند.
مرکز خدمات روانشناختی انتخاب نو نیز توانسته است طی چند سال کار روانشناسی با مجوز رسمی از سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران با تعهد و تخصص داشتن یکی از ارائه دهندگان خدمات روانشناختی خوب در تهران به شمار رویم.

حال در ادامه قصد داریم مباحثی را در خصوص کتاب نیمه تاریک وجود عنوان کنیم با این جمله شروع می کنیم : ((ما از خودمان میترسیم و در ادامه از افکار و احساساتی که سرکوب کردیم می ترسیم))

 

می توان گفت به خودمان گاهی از این انکارها و ترس ها آگاه نیستیم و زمانی که شروع به نسبت دادن ویژگی ها به دیگران میکنیم به آن آگاه میشویم .ما این ترس را به محیط زندگی،دوستان نزدیک و حتی خویشاوندان فرافکنی می کنیم و برای آن که خودمان اذیت نشویم آن را پس می زنیم .حال برای داشتن زندگی سالم وخوب  به جای سرکوب کردن سایه هایمان یا همان نیمه تاریک وجودمان باید آن جنبه هایی که از آن وحشت داریم ببینیم و آشکار کنیم تا بتوانیم بپذیریم و سطحی بالاتر از آن را در آغوش بگیریم.


منظور از پذیرش آن است که بپذیریم آن جنبه ها مال من است و به من تعلق دارد . علت دانستن نقاط ضعف و سایه چیست؟ سایه شخصیت اصلی ما را در بر دارد ما در مقابله و رو به رو شدن با آن به وجودی یکپارچه و شکوهمند مثل خوب و بد و یا تاریک و روشن دست پیدا میکنیم  بی شک بعد از پذیرش ، اعمالمان را آزادانه انتخاب می کنیم به جای آنکه نقش بازی کنیم و یا آنچه در درونمان هست را پنهان و فرافکنی کنیم .در کتابی به نام( گفت و گو با خدا ) نوشته نیل دونالد واش  میگوید احساس عشق کامل به رنگ سفید شبیه است .در این شرایط بسیاری فکر می کنند سفید به معنای بی رنگی است این در حالی است که ما میدانیم  سفید ترکیبی از تمام رنگها است پس بر این اساس عشق هم خالی از احساساتی مثل  تنفر، خشم، شهوت و حسادت نخواهد بود بلکه می توان گفت جمع تمامی احساس هاست چه خوب و چه بد یعنی هر آنچه که هستیم.

 

توجه داشته باشید علاوه بر کتابی مثل نیمه تاریک وجود که می تواند شما را نسبت به بسیاری از دیدگاه ها و مسیر های زندگی حال شما را بهتر کند می توانید از طریق

درمانگاه خدمات روانشناختی و یا یک کلینیک روانشناختی عالی به خود شناسی و حل تعارضات خود بپردازید.

پس در آخر می توانیم جمع بندی کنیم که سایه چهره های گوناگونی دارد مثل ترسو ،خشمگین بودن ، کینه ورزی ،خودخواه بودن ، تنبل  و یا سلطه جو و بی ارزش و ناتوان بودن و یا فردی عیبجو و فریبکار بودن و ... برای این فهرست نمیتون پایانی در نظر گرفت .نیمه تاریک وجود هر آدمی مخزنی برای تمام جنبه های ناپذیرفتنی ما است هرچیزی که شرمندگی را در ما ایجاد میکند و هر آنچه ما وانمود می کنیم نیستیم و گاهی چهره هایی که علاوه بر آن به دیگران نمی خواهیم نشان دهیم خودمان هم از روبه رو شدن  با آن هراس داریم.

نکته آخر : شما یکایک ویژگی هایی که در خود نفی می کنید و از آنها بدتان  می آید و یا در پذیرشش مقاومت میکنید باعث می شود در شما جان بگیرند و احساس ارزشمندی را از شما سلب کند .در ادامه ی مقالات دکتر خدمات روانشناختی به صفحه ی اصلی ما مراجعه کنید تا همراه شما باشیم با ادامه ی مباحث کتاب نیمه تاریک وجود.

پیشنهاد کتاب این هفته :نیمه تاریک وجود