روانشناسان تهران در بهترین کلینیک های روانشناسی به عنوان کسانی که دسترسی بیشتری به جدید ترین اطلاعات روانشناسی دارند در رشته های مختلفی خدمات روانشناسی ارائه می دهند. این خدمات بر اساس نیاز افراد و شرایط آنها دسته بندی شده و مشاور روانشناس تلاش می نماید تا بهترین خدمات روانشناسی را در مرکز مشاوره برای افراد آماده نماید تا آنها بتوانند با کمک یک مشاور خوب ازخدمات تخصصی روانشناسی استفاده نمایند.

-        درمان افسردگی: یکی از پیشرفته ترین امکانات درمان روانشناسی در مراکز مشاوره تهران انجام می گیرد ، دکتر روانشناس تلاش می کند تا از طریق رفتار درمانی و درمان های شناختی یا cbt به درمان این افراد بپردازند و استفاده از دارو درمانی را در مراحل بعدی قرار دهند تا چنان چه افراد از طریق شرکت در جلسات مشاوره نتوانستند درمان شوند از درمان دارویی استفاده شود.

-        درمان وسواس : یکی از فشار زا ترین بیماری های روان ، وسواس می باشد. از نظر متخصص روانشناس کسانی که از بیماری وسواس رنج می برند خود فشاری بیش از دیگران برای انجام این رفتارهای اجباری احساس می کنند. این افراد خود را مجبور به انجام اعمالی می کنند که آنها را تحت فشار گذاشته است تا بلکه بتوانند آرامش را تجربه کنند اما متاسفانه رفتارهای وسواسی پایان ناپذیرند و برای درمان اختلال وسواس مراجعه به یک کلینیک روانشناسی خوب ضروری است.

-        مشاوره خانواده : داشتن یک زندگی آرام و شاد نیاز به یک راهنمای قوی در بخش های مختلف دارد. روانشناس خانواده برای حل مشکلات و بحران های خانوادگی انتخاب بسیار مناسبی می تواند باشد. متخصص مشاور خانواده نه تنها برای حل بحران های خانوادگی کارآمد است بلکه با آموزش به موقع در یک مرکز مشاوره خوب می تواند افراد را آماده یک زندگی خوب کند.


-        روانشناس کودک: مراکز مشاوره اهمیت خاصی برای بخش درمان کودکان و مشاوره کودک قائل است. استفاده از بهترین مشاور کودک در تضمین آینده کودکان بسیار تاثیر گذار است. کودکان می بینند، تجربه می کنند و می آموزند. والدین بهترین الگو های کودکان هستند، چنانچه والدین روشهای صحیح تربیتی کودک را بلد نباشند ممکن است آسیب های جبرن ناپذیری به کودکان وارد آید.

-        روانکاوی : درمان های ریشه ای ، طرحواره درمانی و.... نیاز به استفاده از یک روانکاو خوب را تقویت می کند. روانکاو در مرکزمشاوره نقش بسیار مهمی برای کمک به افرادی دارد که از مشکلات عمیق و ریشه دار رنج می برند در بهترین کلینیک های روانشناسی به خاطر حساسیتی که ایم موضوعات دارد، تلاش می شود تا از افراد متخصص برای درمان روانکاویاستفاده شود.

کلینیک روانشناسی انتخاب نو بهترین انتخاب برای کسانی که به دنبال بهترین ها هستند.