روانشناس به کسی اطلاق می شود که با توجه به اطلاعات تحصیلی و تجربیات درباره مسائل مختلف زندگی افراد می تواند در مراکز مشاوره به آنها کمک کند. روانشناسان معمولا به غیر از تحصیلات کاربردی برای شروع فعالیت حرفه ای خود در کلینیک روانشناسی نیاز به گذراندن دوره های تخصصی روانشناسی و همچنین اخذ مدرک از سازمان نظام روانشناسی دارند. بسیاری از کسانی که به صورت روانشناس حرفه ای دربهترین کلینیک های روانشناسی مشغول فعالیت هستند، سالها تجربه در زمینه های مختلف برای کسب مهارت های خود در کلینیک های روانشناسی اندوخته اند.

روانشناس خوب در حیطه های مختلفی و از شیوه های درمانی متفاوت، می تواند به افراد کمک کند که در این مطلب سعی می کنیم توضیحات کوتاهی درباره هر کدام از رویکرد های درمانی قابل استفاده ارائه دهیم:

 خانواده درمانی : روان شناس برای حل مشکلات افراد برای آن که افراد را به صورت جداگانه مورد برسی و درمان قرار دهند به حل مشکلات خانوادگی افراد به صورت شرکت در جلسات گروهی در بهترین مراکز مشاوره می پردازند و تلاش می کنند تا با ایجاد تعامل و بر قراری ارتباط مناسب به حل مشکلات بپردازند.

روانشناسی تحلیلی : متخصص روانشناس در این نوع درمان به حل مشکلات افراد به صورت تحلیل روان افراد می پردازد ، توجه به ناخودآگاه و برسی آن می تواند به افراد کمک زیادی برای حل اختلالات روانی کند، بسیاری از مشکلاتی که از طریق درمان های معمول قابل حل نیستند در این روش درمانی راه حال های مناسبی پیدا می کنند.


رفتارگرایی : در این روش درمانی دکتر مشاور به جای بررسی عوامل درونی به واکنش های بیرونی افراد و رفتار های آن ها در کلینیک روانشناسی خوبتوجه می کند . روانشناس متخصص رفتار های افراد را مورد برسی قرار می دهد و آنها را تحلیل می کند و گاهی برای حل بسیاری از مشکلات به افراد کمک می کند تا رفتار های مناسبی را جایگزین کنند تا از نظر درونی نیز به تعادل رفتاری برسند.

رفتار درمانی شناختی : در این شوه درمانی دکتر مشاور خوب بر حل مسئله تمرکز می کند، کسانی که دچار اختلالات افسردگی و استرس و اضطراب هستند از این شیوه برای درمان خود می توانند استفاده کنند. مشاور روانشناس خوب در جلسات درمانی به صورت مصاحبه به افراد کمک می کنند تا به حل مشکلات خود بپردازند.

درمان وجودی : مشاوران برای حل مشکل افراد در این رویکرد تلاش می کند تا به ترس ها ، نگرانی ها و انگیزه های درونی افراد دست پیدا کند و با تاثیر بر این احساسات درونی به افراد یاری رسناند تا در مرکز مشاوره حرفه ای به حل مشکلات خود بپردازند.

این که افراد کدام شیوه درمانی را انتخاب نمایند بسته به نوع مشکلی که دارند و متخصص مشاور که برای درمان انتخاب می کنند متفاوت است. امروزه بهترین مشاوران برای درمان های روانشناسی نه تنها به مشکل افراد توجه می کنند بلکه شرایط فرهنگی و اجتماعی آنها را نیز مورد برسی قرار می دهند.