تاسیس مرکز روانشناسی و مشاوره تاریخ طولانی ندارد؛ اما روانشناسی تاریخ دیرینه ای دارد. فلسفه و روانشناسی رابطه تنگاتنگی داشته و از زمان افلاطون و ارسطو و پیش از آن بهروان و ذهن اشاره شده و به شکل علمی آن دیری نمی پاید. تاْسیس مراکز از اوایل قرن بیستم  در امریکا شروع به تاسیس مراکزی برای مراجعان شد؛ تعداد این مراکز بسیار محدود بود.درایران هم اززمان سفرناصرالدین شاه به فرنگ وتاسیس دارالفنون و۱بیمارستان که درآن چنداتاق هم به بیماران روانی اختصاص دادندبه نوعی شروع آن بود.اما درواقع اولین مرکز روانشناسی و مشاوره انتخاب نو به شکل تخصصی آن درایران باتلاش دکتر سعیدشاملو رقم خورد.رواج این مراکزدرایران دیری نمی پایدوچندسالی است که شاهدگسترش روزافزون آن می باشیم.

مرکز روانشناسی و مشاوره باتوجه به نیازهای مراجعین هرکدام درحیطه ای خاص تخصص دارند.افرادباتوجه به نیازخودبه مراکز مراجعه می نمایند.باتوجه به گستردگی موضوع  دراینجا به اختصارمراکزی رامعرفی می کنیم.

مرکز روانشناسی

باگسترش جوامع صنعتی وپیچیدگی جوامع  مشکلات انسان نیزازاین امرمستثنی نشدند.دراوایل قرن بیستم پارسونز مرکز مشاوره شغلی را تاسیس کردکه درواقع اولین مرکز روانشناسی پدیدآمدوبه تدریج تنوع وتخصص ها افزایش یافت.افرادهم متقاضی این مراکز باتوجه به مشکلاتشان بودند. با پیشرفت صنعت تخصص بیشتری دراین زمینه احساس می شد.

مشاوره کودک

کودک که پیش ازاین مغفول مانده بودو مینیاتور بزرگسالان تلقی می شد مورد توجه واقع شدکه مرهون پیشگامان این عصرمی باشیم. مشاوره تخصصی و دوره های خاص آن الزامی و روانشناسانی در این حیطه پابه عرصه گذاشتند . تشخیص به موقع نیازها وکمک به آنان وبه کارگیری علم روانشناسی زمینه کودکی سالم رامهیا می کند. کودکانبزرگسالان فردا هستند و جامعه فردا را می سازند. کودکان شاد و آگاه آماده ساختن زندگی آینده خود می باشند.آموزش و اگاهی بیشتر والدین دراین امر از واجبات است.

مشاوره خانواده

نخستین هسته اصلی جامعه خانواده است.پرداختن به نیازها و سلامت خانواده از ارکان اصلی نهادهای حکومتی می باشد.بدین منظور تاسیس مراکزی برای ارتقای سطح آگاهی و حل مشکلات از اولین اقدامات است.

مشاوره خانواده در مرکز روانشناسی  از واجبات یک جامعه سالم است. مراکز مشاوره خانواده به ارايه خدماتی نظیر روانشناسی بین فردی زوج درمانی مشاوره ازدواج و... . دکتر روانشناس تخصص و مهارت های بسیاری می آموزد تا بتواند اجازه فعالیت بگیرد. رویکردها و حوزه هایی دراین حیطه وجوددارد.

مشاوره روانشناسی باتوجه به رویکردها  می تواند در رفع مشکلات و نیازها و ارتقای آگاهی خانواده کمک مهمی باشد.

مشاوره ازدواج

انتخاب همسر یکی از مهمترین مراحل زندگی است . با ورود به این مرحله از زندگی فرد بلوغ خود را نشان داده و خانواده مستقل خود را اعلام می دارد. جامعه باتوجه به ارزشی که برای بنیان خانواده قايل است و اهمیتی که به سلامت خانواده می دهد مشاوره قبل از ازدواج را لازم و ضروری می داند.

مشاوره پیش از ازدواج  به فرد کمک می کند تا با شناخت خود به وسیله تکنیک ها و تست های روانشناسی و ویژگی های همسر آینده و آموزش های لازم برای ازدواج  آمادگی لازم رابرای تشکیل خانواده پیدا کند. اگر هم آمادگی لازم را برای ازدواج ندارد هوشمندانه عمل نماید.

خوشبختانه  استقبال از مشاوره و روانشناسی موجب شده تابه کیفیت خدمات اهمیت بسیاری داده و توقع بیشتری از دریافت خدمات داشته باشیم