یکی از موضوعاتی که امروزه باعث شده افراد نسبت به مراجعه به درمانگاه مشاوره و درمانگاه روانشناسی بسیار مراجعه کنند مشکلات جنسی زوجین است.
پس برای برآورده کردن نیاز های جنسی شریک زندگیتان آموختن مهارت های جدید بسیار لازم و ضروری است و بدون داشتن یک درک درست و روشن از تفاوت هایی که در نیازهای جنسی فرد است روابط افراد خدشه دار می شود.
یکی از راه های آموزش درست و علمی رفتن به درمانگاه روان شناسی خوب و یا کلینیک درمانی مشاوره و روانشناسی است ، بی شک کمک گرفتن از مشاوره ی متخصص زوج درمان سکس تراپ و با ایجاد تغییرات شاید بسیار کوچک اما مهم و اساسی الگوی تکرار شونده ی تکراری و ماشینی شدن ارتباط را از بین برده تا بتوانید در دام جدایی عاطفی و احساسی نیوفتید.

توجه داشته باشید داشتن رابطه ی سالم و عالی نیاز به نگرش مثبت دارد. نگرش مثبت بدان معناست که رابطه ی جنسی بین زوجین عملی دوطرفه است که هم مرد و هم زن از رابطه لذت برده و خواهان آن هستند و از همسر خود لذت می برند این احساس باعث می شود مردان را از احساس شکست و طرد شد گی نجات دهد زیرا در صورت دریافت اشتباه این پیام دچار دلسردی می شوند.

نکته ی قابل توجه : زنان به اندازه ی مردان از رابطه ی جنسی عالی لذت می برند اما این در صورتی است که نیاز به عشق را عمیقا احساس کرده باشند (دوست داشتن و دوست داشته شدن ) می توان به زبان ساده عنوان کرد که برای یک مرد برانگیختگی فقط نیازمند یک فرصت و مکان برای انجام رابطه ی جنسی با همسرش است و نیاز شدیدی به دست یابی آرامش و احساس تعلق قبل از سکس را ندارند زیرا آن ها بعد از رابطه ی جنسی از تنششان کاسته می شود.

طی تحقیقات بهترین درمانگاه روانشناسی و درمانگاه روان پزشکی تفاوت های شیمیایی در روابط جنسی مسئله ی بسیار مهمی محسوب می شود.

می توان گفت بخشی از تفاوت های زن و مرد در بازتابی است که از فیزیولوژیک دریافت می کنند . زیرا هورمون های موجود در بدن مردان به سرعت به انگیختگی می رسند و حتی بعد از ارگاسم هم به سرعت منتشر می شوند اما روند انگیختگی جنسی در زنان کند است و مدت زمان طولانی تر لازم است برای ایجاد احساس های جنسی و قبل از آن احساس های صمیمیت و جذاب بودن و مورد توجه بودن در آن ها شکل می گیرد.

به طور مثال شما یک زندگی مشترک را در نظر بگیرید . مردی که به مسافرت رفته است و بعد از بازگشت ممکن است احساس نیاز فوری به رابطه ی جنسی داشته باشد اما زن نیاز دارد مرد مدتی را به گفت و گو و شنیدن خاطره ها بگذراند و احساس دلتنگی را در رفتار و احساس همسرش ببیند . حال تصور کنید اگر تفاوت های زنان و مردان را ندانیم ممکن است احساس عدم پذیرش را دریافت کند و زن احساس آن که مثل ابزار و وسیله است را داشته باشد.

در ادامه ی مقالات درمانگاه افسردگی و درمانگاه وسواس به بررسی آسیب هایی که در ادامه ی عدم آگاهی نسبت به نیازهای روانی و جنسی زوجین پیش می آید می پردازیم.