کلینیک روانشناسی با صنعتی شدن دنیای امروز بر آن شده اند تا با تورهای آموزشی تفریحی روانشناسی به مراجعین در راستای آرامش و استفاده از طبیعت گردی یاری رسانی کنند.

روانشناسان با زیاد شدن فشار و استرس زندگی در جوامع شهری، استفاده از این تورهای روانشناسی را که کمک خوبی می تواند برای افراد باشد را یکی از کاربرد های مهم در مراکز مشاوره حرفه ای می دانند.

بسیاری از کلینیک های روانشناسی در تهران برای رسیدن به اهداف حرفه ای خود در یک مکان امن و پر آرامش اقدام به برگذاری تورهای آموزشی روانشناسی می کنند که در آن افراد با قرار گرفتن در طبیعت بکر و پر آرامش و به همراه داشتن یک روانشناس خوب بتوانند بسیاری از مهارتها در حفظ آرامش خویشتن، انرژی پذیری از طبیعت و تکنیک های روانشناسی را آموزش ببینند.

در بسیاری از تورهای روانشناسی حرفه ای ، مشاوران و روانشناسان مختلفی شرکت می کنند که بودن در کنار آنها می تواند در فکر و تصمیم گیری برای هدفمند کردن افکار و مسیر زندگی در یک محیط مناسب و به دور از استرس تاثیر گذار باشد.

روانشناسان مشاوره بر تاثیر طبیعت بر خلق افراد و انرژی که طبیعت به روان آنها می گذارد باور دارند.


این تورها که بیشتر با هدف آموزشی و درمانی برگذار می گردند معمولا مورد استقبال زیادی از افراد از جمله جوانان، افرادی که تحت استرس های شدید مثل انتخاب برای ازدواج یا شغل مناسب، افرادی که دوره های سخت و پر فشار مالی را گذرانده اند و حتی افراد مطلقه و حتی کسانی که تحت اضطراب برای تصمیم گیری برای طلاق هستند، قرار می گیرد.

کلینیک های مشاوره روانشناسی معمولا برای آرامش هر چه بیشتر افراد در طول تورهای روانشناسی از همراهی متخصصان ، پزشکان و نیروهای امدادی نیز یاری می گیرند تا با فراهم آوردن امکانات بیشتر به حفظ آرامش افراد کمک کنند.

یک کلینیک روانشناسی خوب معمولا مکان هایی را برای این تورهای درمانی انتخاب می کنند که سطح انرژی آنها بالا باشد و افراد بتوانند با احساس آرامش از تاثیرات تکنیک ها و روشهای روانشناسی بهره مند شوند.

کلینیک های مشاوره روانشناسی با فراهم آوردن امکانات و نیروهای لازم برای یک تور روانشناسی خوب ، می تواند امکان تغییرات فکری و عملی برای مراجعین را فراهم آورد و با استفاده بهینه از زمان تاثیرات عمیقی بر پریشانی ذهنی و جسمی افراد بگذارد.

از نظر روانشناسان مشاور ، تاثیراتی که این تورهای روانشناسی تفریحی بر روان افراد می گذارد می تواند تا مدتها راه گشای مناسبی در موقعیت های مختلف زندگی افراد داشته باشد.


از مکانهایی که معمولا این تورهای تفریحی درمانی روانشناسی برگذار می کنند می توان به مکان هایی همچون جنگلهای طبیعی، مراکز مذهبی و بناهای تاریخی که دارای انرژی بالا و اثر بخشی می باشند اشاره نمود ، که البته انتخاب هر کدام از این مکان ها معمولا با نظر مستقیم دکتر روانشناس و نظر سنجی بین مراجعین انجام می گیرد.

باید توجه داشت تمامی این تورهای روانشناسی با هدف های اموزشی ، تفریحی و روانشناسی برگزار می گردد و استفاده از آن می تواند برای افراد بسیار لذت بخش باشد.