مشاور سکس تراپی به حل مشکلات جنسی افراد و روابط جنسی بین زوجین در کلینیک روانشناسی می پردازد. روانشناس سکس تراپی زندگی جنسی افراد را مورد برسی قرار می دهد و کسانی که به مرکز مشاوره سکس تراپی  مراجعه می کنند افرادی هستند که نتوانسته اند از یک زندگی طبیعی جنسی بهره مند شوند. از مشکلات جنسی که افراد در صورت مواجه شدن با آن، نیاز است یه یک کلینیک روانشناسی مراجعه کنند می توان موارد زیر را نام برد:

- کسانی که در روابط جنسی با شریک زندگی خود دچار سردی شده اند با مراجعه به یک دکتر سکس تراپی می توانند به درمان و حل مشکل خود دست یابند.

- افرادی که دچار تمایل به روابط غیر عادی و شدت تمایلات در روابط جنسی می باشند معمولا دچار اختلالاتی شده اند که حل آن نیاز به همراهی یک سکس تراپیست دارد.

- روابط جنسی دردناک یکی دیگر از مشکلاتی است که افراد برای دریافتن علت آن و حل این مشکل نیاز به مراجعه به دکتر سکس تراپیست دارند.

- کسانی که قابلیت کنترل افکار جنسی خود را ندارند و دچار وسواس ذهنی در این باره شده اند با مراجعه به بهترین مشاور سکس تراپی می توانند این مشکل خود را کنترل نمایند.

- افرادی که در زندگی خود مورد سواستفاده جنسی قرار گرفته اند حتما باید به یکمشاور سکس تراپی مراجعه نمایند این افراد در صورت عدم پی گیری و درمان مناسب ممکن در تمامی بخش های زندگی خود با مشکلات متعددی روبه رو شوند و هرگز نتوانند از یک زندگی طبیعی بهرمند شوند.

- عدم آگاهی و اطمینان از هویت جنسی خود یکی دیگر از مواردی می باشد که افراد نیاز دارند به یک مرکز مشاوره انتخاب نو مراجعه نمایند و با متخصص سکس تراپی صحبت کنند.

- کسانی که در روابط جنسی خود احساس گناه را تجربه می کنند و نمی توانند لذت در این رابطه را احساس کنند نیاز به مراجعه به رواشناس سکس تراپی حرفه ای و حل این مشکل ذهنی خود دارند.دکتر روانشناس سکس تراپی در یک کلینیک روانشناسی خوب بدون هیچ پیش داودی و قضاوتی، صحبت های کسی را که مراجعه کرده است را می شنود و او را برای رسیدن به بهداشت روانی یاری می دهد. افرادی که به سکس تراپیست حرفه ای مراجعه می کنند با بیان مسئله خود به صورت واضح و برون خجالت یا پرده پوشی می توانند امیدوار باشند باقی زندگی خود را بدون مشکل جدی طی کنند.

باید دانست روابط جنسی سالم و بدون مشکل برای داشتن یک زندگی مشترک خوب بسیار مهم می باشد. در بهترین مراکز مشاوره از روانشناس زن وروانشناس مرد برای راحتی بیشتر مراجعین استفاده می شود تا آرامش آنها برای بیان مشکلاتشان برقرار باشد.