اختلالات جنسي به شكل هاي گوناگون تاثيرات خود را در زندگي افراد مي گذارد، استفاده از سكس تراپيستدر يك كلينيك سكس تراپي مي تواند انتخاب مناسبي براي اين افراد باشد. حل مشكلات جنسي تنها در زندگي زناشويي كاربرد ندارد، مشاور سكس تراپي بر اين عقيده است كه مشكلات جنسي تاثيرات بسيار زيادي بر روان افراد دارد چنانچه مي تواند باعث بروز بسياري از اختلالات خلقي و رواني گردد، يك سكس تراپيست خوب ، اختلالات جنسي را به گونه هاي مختلف مورد برسي قرار مي دهد، در اينجا سعي بر آن گشته تا نمونه هايي از اختلالات مهم جنسي كه نياز است براي رفع آن به يك دكتر سكس تراپي در مركز مشاوره سكس تراپي مراجعه نمود را بيان كنيم.

رفتارهای ازار دهنده جنسی : این مشکل از نظر متخصص روانشناس ریشه در کودکی افراد دارد که مورد فشارهای روانی و روحی قرار گرفته اند و به این صورت بروز کرده است ، از نظرمشاور سکس تراپی خوب این افراد از روابط جنسی با رفتار هایی که از نظر دیگران آزار دهنده می باشد لذت می برند و به شکلی انرژی و خشم خود را از طریق روابط جنسی آزار دهنده بروز می دهند. از نظر مشاور سکس تراپی این رفتار ها می تواند به صورت دگر ازاری یا خود آزاری بروز کند.

اعتیاد به روابط جنسی : یکی دیگر از مهمترین اختلالات جنسی که به درمان آن در مراکز سکس تراپی می پردازند درمان اعتیاد به روابط جنسی می باشد. این بیماری از نظر متخصص سکس تراپی حرفه ای در صورت درمان به موقع می تواند تبدیل به یک خطر بزرگ و بزهکاری های شدید جنسی و انواع تجاوز شود. بیشترین کسانی که برای درمان اعتیاد به روابط جنسی به یک کلینیک روانشناسی مراجعه می کنند شروع این اعتیاد را از یک کنجکاوی ساده عنوان می کنند.


تمایل به خود ارضائی و عدم تمایل به روابط جنسی مشترک : بسیاری از زوجینی که به مرکز مشاوره سکس تراپی انتخاب نو مراجعه می کنند و از این موضوع بی اطلاع هستند که شریک جنسی آنها تمایل به خود اضائی دارد و آن را به روابط جنسی مشترک ترجیح می دهد ، بسیاری از افراد از زمانی که به بلوع جنسی می رسند به دلیل نداشتن شریک جنسی مناسب به خودارضائی روی می آورند. درمان خود ارضائی توسط یک متخصص روانشناس سکس تراپی مستلزم پی گیری های مداوم و همراهی با مشاور روانشناس سکس تراپی می باشد. مشاور سکس تراپیست از روشهای زیادی بسته به روحیه فرد برای درمان تخصصی در کلینیک روانشناسی استفاده می کند.

امروزه با افزایش آگاهی افراد نسبت به مسائل جنسی و وجود سایت هایی که مطالب آن مربوط به این مسائل می شود افراد کنجکاوی بیشتری نسبت آن یافته اند. کسانی که دچار اختلالات مهم جنسی می باشند کسانی هستند که تمایلات آنها نسبت به مردم عادی متفاوت است و همچنین با استفاده نا مناسب از اطلاعات موجود در اینترنت باعث پیشرفته شدن بیماری خود می گردند. از نظر یک روانشناس خوب این افراد تفاوت ویژه ای با افرادی که در زندگی عادی خود مشاهده می کنند ندارند و تنها تفکرات بیمارگونه آنها نسبت به روابط جنسی باعث شده تا در دسته بیماران قرار گیرند.

کلینیک روانشناسی انتخاب نو برای رعایت حال بیماران در این مرکز مشاوره از روانشناس خانم و روانشناس آقا برای درمان اختلالات جنسی استفاده کرده است تا اقراد بتوانند بدون خجالت به حل مشکلات خود بپردازند.