مسیریابی با نقشه
تلفن پذیرش

بهترین مشاور قبل ازدواج

عوامل استرس زا و رابطه ی زوجین چیست ؟

روانشناسان عوامل استرس زای درونی و بیرونی که رابطه ی زوجی را تحت تاثیر خود قرار می دهند را بررسی کرده اند .


چرا با آدم نادرست ازدواج می کنیم ؟

ممکن است هر فردی با کسی ازدواج کند که برایش کمی نا مناسب باشد زیرا که می دانیم هیچ چیزی بی نقص نیست


چرا حل اختلافات زناشویی اینقدر مهم است ؟

اختلافات معمولا از خصایص منحصر به فرد ما ناشی می شوند .