مسیریابی با نقشه
تلفن پذیرش

خانواده

نکات کلیدی درباره تربیت فرزندان که می تواند برای خانواده مفید باشد.

فرزندان در محیط خانواده رشد می کنند و وارد جامعه می شوند و از این رو می توان گفت که خانواده اولین جایی است که کودکان بسیاری از مسائل را از جو آن یاد می گیرند


هنر برقراری ارتباط را یاد بگیریم !

کلید هوش اجتماعی در این است که بتوانید با بقیه ارتباط مثبت برقرار کنید


چرا احساس والدینی دشوار است ؟

پرورش و تربیت فرزندان با باور های فرهنگی ، اجتماعی و تاریخی متفاوت افراد در جامعه های مختلف هدایت می شود .