مسیریابی با نقشه
تلفن پذیرش

دکتر مشاور روانشناس

چگونه از نارضایتی جنسی جلوگیری کنیم؟

بیشر زوج ها می‌توانند با وقفه‌های جنسی گاه به گاه کنار بیایند. خستگی، استرس، بیماری و فراز و نشیب های معمولی زندگی بر احساس و عملکرد جنسی شما اثر می گذارند.


حل مشکل برقراری ارتباط زوجین توسط بهترین روانشناس تهران

از دیدگاه بهترین روانشناس تهران ، از جمله مشکلات برقراری ارتباط زوجین عدم آگاهی از روش حل مسئله است.


بهترین روانسنج

روانسنج به روانشناس در کلینیک روانشناسی کمک می کند تا پدیده های روانی در افراد را با روش های تخصصی اندازه گیری نماید


متخصص روانشناس وسواس برای درمان وسواس در بهترین کلینیک های روانشناسی تهران چه می کنند؟

متخصص روانشناس وسواس ، درمان وسواس را مستلزم مراجعه و حضور مستمر در جلسات درمان در بهترین کلینیک های روانشناسی تهران می داند.