مسیریابی با نقشه
تلفن پذیرش

روانشناسان خانوادگی

چگونه در سال جدید حال خوبی داشته باشم؟

همه ی ما دوست داریم که احساس خوبی داشته باشیم. اما چگونه بفهمیم که احساس خوبی داریم


چرا همسرم از صحبت کردن با من طفره می رود و برای حل آن چه کنم؟

بسیاری از افراد تصور می کنند که مرد ها تمایل چندانی به صمیمی شدن با کسی ندارند و در بیشتر موارد فرار می کنند.


مشکلات کودکان که با نزدیک شدن مدرسه بهتر است آن ها را بدانید.

محققان نشان داده اند که کودکان زیادی که مشکلات رفتاری و عاطفی در سال های اولیه زندگی از خود نشان می دهند