مسیریابی با نقشه
تلفن پذیرش

روانشناسی خانوادگی

9 مولفه ی مهم هوش عاطفی چیست ؟

افرادی که دارای توانایی و استعداد خاص در هوش عاطفی دارند دارای خصیصه هایی هستند و در روابط عاشقانه و ازدواج بسیار اساسی هستند .


چگونه ازدواج شادی داشته باشیم ؟

شاد بودن با همسر یا شریک زندگیتان یکی از بزرگ ترین لذت های زندگی است .


معیار های آمادگی برای ازدواج جوانان از نظر دکتر ازدواج چیست ؟

با ورود به دنیای بزرگسالی ، تغییراتی در موقعیت و پایگاه فرد ایجاد می شود .