مسیریابی با نقشه
تلفن پذیرش

روانشناس متخصص ازدواج

پیشنهادات اساسی برای والدینی که فرزند نوجوان دارند.

نوجوانان به والدینی مطمئن به نفس نیاز دارند تا به عنوان الگویی الهام بخش سرمشق آن ها باشند.


احساسات منفی خود را با خاطره نویسی از ذهن خود بیرون کنید.

خاطره نویسی و خاطره گویی ، شکلی از درمان است و تخلیه هیجانی یکی از قوانین طبیعت است و می توان گفت که قسمتی از زندگی هر فردی را روزهای گذشته تشکیل می دهد


سواد عاطفی چه تاثیری در روابط زناشویی خواهد داشت ؟

در ازدواج نیاز های عاطفی زوجین نسبت به یکدیگر تامین شود و این نقش مهمی را در بهبود روابط زناشویی دارد .