مسیریابی با نقشه
تلفن پذیرش

روانشناس نوجوان ایرانی

تربیت جنسی کودک و نوجوان چگونه باید باشد ؟

تربیت جنسی ، ارائه ی اطلاعات ضروری روانشناختی ، جسمی و دینی درباره ی مسائل جنسی می باشد .


۳ عامل عمده طلاق در سال ۱۴۰۰

به طور اساسی برای داشتن یک زندگی زناشویی موفق و پایدار ، دختر و پسر یا به عبارت دیگر زن و شوهر آینده ، باید قبل از این که تصمیم به چنین کار مهمی بگیرند


بچه ها در برابر والدین خیانت کار چه واکنشی باید نشان دهند ؟

متوجه شدن به این موضوع که یکی از والدینتان به دیگری خیانت می کند بسیار دردناک است ،