مسیریابی با نقشه
تلفن پذیرش

متخصص روانشناسی خانواده

انواع بلوغ و اهمیت بلوغ عاطفی و فرد با بلوغ عاطفی چه ویژگی هایی دارد؟

 دوره بلوغ دورانی مبهم از نظر شناخت خصوصیات و دوران تمایلات متضاد است.


ازدواج موفق چه نشانه هایی دارد؟

ازدواج یکی از مهم ترین تصمیم های زندگی هر فردی است و داشتن ازدواج موفق نیز یکی از کارهایی است که باید تلاش زیادی برای آن نماییم.


بایدهای مهمی که در زندگی مشترک بهتر است بدانید و نباید هایی که از آن ها فاصله بگیرید.

برخی از موارد هستند که دانستن آن ها به شما کمک می کند که رابطه ای بهتر، قوی تر و هوشمندانه تر داشته باشید


زوج های مشکل دار چه تفاوتی با زوج های موفق دارند ؟

ازدواج یکی از تصمیم های مهم در زندگی هر فردی است و برای ایجاد موفقیت در آن نیازمند آگاهی و آموزش درباره برخی از مهارت ها است.