مسیریابی با نقشه
تلفن پذیرش

مراکز ازدواج

مهم ترین راز کنترل خشم رابطه و این خشم ها از کجا نشات می گیرد؟

سریع ترین چیزی که می تواند شما را در جو منفی قرار دهد خشم است.


علایم سندرم قلب شکسته چیست ؟

از زمان های قدیم ، بشر همواره به طور ذاتی از وجود نوعی ارتباط بین فشار های عاطفی و روانی و قلب آگاهی داشته است و مدت بسیار زبادی است که انسان ها از حوادثی مانند حمله ی قلبی یا مردن بر اثر شکست قلبی می هراسند .