مسیریابی با نقشه
تلفن پذیرش

مراکز خانواده

چه والدینی مانع دلبستگی سالم می شوند؟

زندگی برای بزرگسالان در جهان امروزی بسیار چالش برانگیز است


علایم سندرم قلب شکسته چیست ؟

از زمان های قدیم ، بشر همواره به طور ذاتی از وجود نوعی ارتباط بین فشار های عاطفی و روانی و قلب آگاهی داشته است و مدت بسیار زبادی است که انسان ها از حوادثی مانند حمله ی قلبی یا مردن بر اثر شکست قلبی می هراسند .


متخصصان خانواده

یکی از مهمترین شاخصه های روانشناسی  ، مشاوره متخصصان خانواده و مشاورین خانواده است


مراکز خانواده

یکی از مسائل مهم برای زوجین و خانواده ها در مشکلات و مسائلی که برای آن ها پیش می آید انتخاب یک مرکز خانواده یا کلینیک مشاوره روانشناسی است تا بتوانند بخشی از مشکلات خود را همگام با یک دکتر روانشناس متخخص حل کنند .