مسیریابی با نقشه
تلفن پذیرش

مراکز روانشناسی کشور

با چه کسانی نباید ازدواج کرد ؟

برخی از افراد برای انتخاب در امر ازدواج مناسب نیستند و در صورت انتخاب کردن چنین افراد ی در زندگی مشترک با مشکلات و تعارضات بسیاری رو به رو خواهند شد .


دلایل ترس از ازدواج کردن چیست ؟

زمانی که به کسانی علاقه مند می شوید که به رابطه پایبند نیستند