مسیریابی با نقشه
تلفن پذیرش

مراکز روان شناسی

حقایقی مهم که باید درباره رابطه عاطفیتون بدونید.

یک رابطه خوب به طور طبیعی به وجود نمی آید و هر دو طرف زن و مرد باید برای ساخت آن تلاش کنند و برای آن اهمیت قائل باشند.


نحوه کنترل و مقابله با استرس کنکور

نگرانی از موفق نشدن ، تشویش و دلشوره از ناتوانی در خواندن درس ها و اضطراب و ترس از به موقع تمام نشدن درس هایی که جزو موارد آزمون هستند


مرکز مشاوره خوب در تهران

یکی از اصلی ترین مسائلی که این روزها افراد به خاطر آن به مراکز مشاوره و مراکز روان شناسی مراجعه می کنند بهبود تربیت کودکان است.چرا به مرکز مشاورهیا دکتر روانشناس مراجعه می کنیم؟