مسیریابی با نقشه
تلفن پذیرش

مشاورین روانشناس

علل و عوامل طلاق چیست؟

از آن جا که یکی از عوامل مهم از هم گسیختگی مهم ترین نهاد اجتماعی و اساس جامعه یعنی خانواده، طلاق می باشد،


شخصیت اسکیزوئید یا منزوی چه افرادی هستند ؟

از هیچ علاقه ای به روابط نزدیک با دیگران ندارند و از آن هیچ لذتی نمی برند و حتی ممکن است احساس خاصی نسبت به رابطه با شما نداشته باشند


4 دلیل عدم تفاهم جنسی در زوجین چیست ؟

زمانی که شما و همسرتان از لحاظ جسمانی با یکدیگر تناسب ندارید و نیاز شما و همسرتان به روابط جنسی به لحاظ تکرار زمانی و دفعات یکسان نیست