مسیریابی با نقشه
تلفن پذیرش

مشاور جنسی

ترنس به چه کسانی اطلاق می شود و تمایلات جنسی آن ها چگونه است ؟

هویت جنسی یعنی احساس مذکر یا مونث بودن فرد می باشد