مسیریابی با نقشه
تلفن پذیرش

مشاور جنسی

حفظ اعتماد به نفس در روابط عاشقانه چگونه خواهد بود؟

اعتماد به نفس یکی از مفاهیم مهمی است که توضیح آن مشکل است. شاید فکر کنید که تعریف آن را می دانید ولی توضیح کاملی از ان دشوار خواهد بود.


سرما خوردگی روانی چیست ؟

مارتین سلیگمن ، افسردگی را به عنوان سرما خوردگی روانی می شناسد و علت آن به خاطر شیوع فراوان این اختلال روانی است .


ترنس به چه کسانی اطلاق می شود و تمایلات جنسی آن ها چگونه است ؟

هویت جنسی یعنی احساس مذکر یا مونث بودن فرد می باشد