مسیریابی با نقشه
تلفن پذیرش

مشاور خانواده خوب در تهران

فرایندهای مولد تعارض و دعوا بین زوجین از دیدگاه مشاور خانواده خوب در تهران چیست؟

مطالعات روانشناسی در مورد رفتار انسان ها نشان می دهد که تعارض جزیی گریز نا پذیر از روابط انسانی است


علائم هشداری که از مشکلات جدی در ازدواج خبر می دهد !

امروزه درصد بالایی از ازدواج ها به طلاق ختم می شود و یا اگر هم ازدواج ادامه پیدا کند با عشق همراه نیست .


تداوم رابطه در ازدواج و خانواده موفق چگونه امکان پذیر است ؟

افراد باید به طور پیوسته و منظم برای مهم ترین رابطه ی زندگیشان سرمایه گذاری کنند


بهترین روانشناس خانواده و روان درمانگر خانواده و مشاوره خانواده در تهران

خانواده نخستین و مشمول ترین نهاد اجتماعی است در واقع تشکیل خانواده از جمله بنیادی ترین و طبیعی ترین نیازهای انسان به حساب می آید