مسیریابی با نقشه
تلفن پذیرش

مشاور خانوادگی ایران

زن ها چه می خواهند ؟

زن ها معمولا دو شکایت از همسر خود دارند اول این که زمانی که به او نیاز دارم ،


چرا بحث کردن زوجین زیان بار است ؟

در نخستین روز های آشنایی با همسرتان ، شیفته ی یکدیگر بودید و هر آن چه در همسر خود می دیدید دوست داشتید


علائم افسردگی در شخص سوگوار و تفاوت های آن ها با یکدیگر

در صورتی که فرد سوگوار پس از مدتی علائم زیر را به همراه داشت می توانیم به عنوان علائم هشداردهنده افسردگی نام ببریم که این علائم عبارت اند از :